Hlavní obsah

Jak vypadala vaše obec, když byla Němcová ještě Barunkou? Císařské katastrální mapy míří na web

1. 2. 2022, 9:14

Jak vypadal katastr vaší obce v době, kdy Božena Němcová byla ještě malou Barunkou, tedy počátkem 19. století, bude možné zjistit na mapovém portálu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Příslušné technologie a softwarové nástroje už jsou na světě – vyvinuli je odborníci z Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni ve spolupráci s firmou Gepro.

Foto: ZČU

Tato katastrální mapa z roku 1830 zachycuje okraj Plzně a byly do ní dokresleny pozdější změny – třeba nepřehlédnutelná hvězda borské věznice, která zde vyrostla až v roce 1878.

Článek

„Zpřístupnění katastrálních map českého území vytvořených v letech 1826 až 1843 ale ještě zřejmě několik let potrvá,“ řekla Právu Šárka Stará, mluvčí univerzity.

Dodnes tento projekt nebyl překonán
Václav Čada, ZČU Plzeň

Mapy z devatenáctého století jsou sice už na internetu běžně k dispozici, katastrální však jsou – stejně jako dnes – daleko podrobnější, zobrazují jednotlivé pozemky a budovy.

Unikátní sada

Program vytvořený s využitím metod umělé inteligence a strojového učení zvládá automatickou detekci mapových listů a vše, co je nutné pro vytvoření souvislého zobrazení takzvaných ostrovních map. Aplikace umožní náhled na celé území, které si pak postupně přiblížíte až do nejmenších podrobností.

Do horských bud se vracejí velkoplošné turistické mapy

„Zájemci si budou moci souběžně zobrazit i mapu zachycující aktuální stav a s jejím využitím se orientovat,“ upozornil vedoucí projektu Václav Čada ze zmíněné fakulty.

Originální mapy stabilního katastru jsou zcela unikátní sadou rukopisných děl v měřítku 1 : 2880, která se po dokončení litograficky reprodukovala.

„První z tiskových kopií byla vždy uložena ve Vídni jako kontrolní exemplář, takzvaný císařský povinný otisk, další se používaly k běžné práci,“ připomněla Stará. Na 49 967 mapových listech je zachyceno 12 696 katastrálních území. Celková rozloha zmapovaného území činí bezmála osm milionů hektarů, pokrývalo ji přes patnáct milionů parcel.

Kamarád má mozkovou mrtvici, volal muž záchranářům. Našli ho přes katastr

Mapy jsou jedinečným zdrojem informací nejen o tehdejších vlastnících pozemků, ale i o tom, jak bylo území využité a obhospodařované.

„Vedle protierozních opatření je tak možné získat přehled o způsobu zadržování vody v území, optimální komunikační síti, o charakteru sídel i hospodářských zařízení, jako jsou mlýny, hamry, prádelny, pily, důlní díla či lomy, a to včetně vazeb na rozvíjející se síť železnic,“ uvedla Stará.

Důvod? Daně

Podle Čady bylo mapování rakouské monarchie za účelem založení stabilního katastru naprosto unikátní záležitostí založenou na vědeckých základech a organizačních dovednostech všech stupňů státní správy od dvorské kanceláře až po berní okresy.

Anonymní nahlížení do katastru nakonec zůstává. Proti robotům má pomoci test

„Dodnes tento projekt nebyl překonán. Vznikl díky němu jednotný systém pozemkové evidence pro vyměření spravedlivé pozemkové daně,“ vysvětlil Čada.

Reklama

Výběr článků