Hlavní obsah

Asistentů pedagogů je ve školách už 30 tisíc

24. 1. 2022, 19:34

Asistentů pedagoga za pět let fungování nových pravidel pro inkluzi stále přibývá, přestože rok platná vyhláška měla jejich další expanzi ve školách krotit. Dohromady mají učitelé k ruce 29 188 asistentů, kteří jim na doporučení poradenských zařízení pomáhají u dětí s poruchami a postiženími. V roce 2016 jich bylo jen 13 299.

Foto: Jan Handrejch, Právo

Ilustrační foto

Článek

Z odborných kruhů zaznívá, že by se mělo po pěti letech praktických zkušeností jejich postavení ve školách vyhodnotit a upevnit.

„Ukazuje se, že toto je normální, žádoucí trend. Vzrůstající počet je fajn, ale mělo by to být analyzováno a systémově koncipováno,“ řekl Právu profesor pedagogické psychologie a exministr školství za soc. dem. Stanislav Štech, který u zavádění nových pravidel pro inkluzi stál.

„Zkušenost ukázala, že asistent pedagoga by měl být přirozenou součástí škol bez ohledu na to, jestli tam jsou děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Ta profese se mění a stává se spíše profesí týmovou. Pokud má škola se 700 žáky třeba pět šest asistentů, tak by to měla být norma. Ověřili jsme si, že by měli být součástí širšího týmu, jako jsou třeba školní psychologové,“ vysvětlil.

Úprava jarních maturit a přijímaček je možná jen při zákazu prezenční výuky, sdělilo ministerstvo

Věda a školy

Podle Štecha by tedy asistenti pedagoga neměli být tolik závislí na tom, zda ve škole jsou děti s diagnózou a s doporučením, aby využily jejich služeb. Ideálním cílem je, aby asistent pomohl dítěti natolik, aby se obešlo bez jeho pomoci. V tom případě však jeho práce zaniká, takže je jeho zaměstnání nestabilní a povětšině placené jako přivýdělek.

Na daných 29 188 asistentů spadá 20 764 plných úvazků. Někdy se jedná o učitele na penzi, někdy o studenty pedagogických fakult, jindy třeba o vychovatelky, které dopoledne asistují učitelům ve třídách a odpoledne vedou družinu. Není však výjimkou, že pozice asistenta zaujme lidi z cizích oborů a po doplnění vzdělání se v práci ve škole zhlédnou. Pro někoho to zase může být příjemný přivýdělek k důchodu.

„Revizi inkluze ano, ale ne tupou“

Asistenti pedagoga jsou v tarifní tabulce řazeni do čtvrté až osmé platové třídy podle náročnosti náplně práce. Nejčastěji jsou řazeni do 8. platové třídy, kde se tarifní mzda pohybuje v závislosti na délce praxe od 25 040 do 31 800 korun. Přepočtených plných úvazků je zde koncentrováno 13 715. Průměrná mzda u asistentů na ZŠ za loňská tři čtvrtletí činí 27 207.

Gazdík: Platy kantorů ušili koaliční šéfové. Beze mě

Domácí

Ředitel pak může asistentům přilepšit odměnami. Ty také může využívat na odměny za doučování. Takzvané pedagogické intervence mohou učitelé vykonávat jako přesčasové hodiny. Dříve byly peníze na pedagogické intervence nárokové, ale vyhláška platná od roku 2021 nárok zrušila. Ale díky reformě financování byly výdaje kompenzovány a školy tak nemusí čekat na doporučení poradenského pracoviště.

Pedagogickou intervencí se rozumí zejména doučování jednoho až šesti žáků najednou, ale také to může být jen povídání, kdy si třeba problémový žák může užít více pozornosti, což podle ohlasů z terénu mívá až nečekaně pozitivní vliv. A podle Štecha by právě pedagogické intervence mohl dělat asistent pedagoga.

V minulosti zaznívaly hlasy, že by se počty asistentů měly snížit, protože právě asistent pedagoga je tou nejdražší položkou ze všech podpůrných opatření, která může poradenské zařízení doporučit.

Povinné testování ve firmách se bude týkat i studentů VOŠ a žáků mimo denní studium

Věda a školy

Po táhlých debatách nakonec vyhláška pouze zakázala, aby v jedné třídě byli víc než dva asistenti pedagoga. Některé školy, do kterých děti s poruchami a postiženími kvůli dobré pověsti přicházely ve velkém, hořekovaly. Nicméně trend růstu počtu asistentů ve školách vyhláška nezastavila.

Podle Štecha by mělo ministerstvo nyní inkluzi a fungování asistentů vyhodnotit. „Je třeba udělat revizi inkluze, ale ne tupou. A výsledkem by mělo být, že asistenti už nebudou vázáni na děti s poruchami, ale stanou se běžnou součástí školy,“ uzavřel Štech.

Počet asistentů od zavedení inkluze
20137445
20148873
201510 382
201613 299
201717 728
201821 039
201924 270
202026 665
202129 188
Průměrná mzda asistentů na ZŠ
201617 999
201719 636
201821 928
201925 366
202027 780
202127 207*
Zdroj: MŠMT; *bez posledního čtvrtletí roku 2021

Reklama

Výběr článků