Hlavní obsah

Krajina kolem Vltavy je bohatá na památky, jednou z působivých je barokní kostel na Makové hoře

16. 6. 2021, 8:13

Nad obcí Smolotely na Příbramsku, kde na návsi chátrá mnoho let barokní zámeček, stojí velký poutní kostel. Ve stylu italské renesance ho nechal na Makové hoře vystavět v letech 1719-1722 majitel panství Jan Felix Chanovský. U kostela nechal zřídit klášter, do něhož chtěl vstoupit. Zasvěcen je Janu Křtitelovi a Panně Marii Karmelské.

Foto: Vratislav Konečný

Kostel na Makové hoře

Článek

V klášteře se nakrátko usídlili dva karmelitáni a přinesli sem oltářní sošku Jezulátka, jejíž kopie zdobí kostel dodnes. Mniši pocházeli z bratrstva svatého škapulíře, které uctívá Pannu Marii Karmelskou.

Pohoří Karmel nacházející se poblíž Haify má pro křesťany mimořádný význam. Podle bible tu prorok Eliáš vyzval Baalovy a Aštartiny kněze k zápasu o svou víru. Za křižáckých výprav k osvobození Jeruzaléma od muslimů tu bylo centrum poustevníků, ti uctívali Pannu Marii, nakonec se ve 14. století po pronásledování „pohany“ rozprchli zpět do Evropy.

Foto: Vratislav Konečný

Zadní trakt kostela

Kostel stojí na vysokém kopci, nedostal ale jméno podle máku, ten tu nikde neroste, ale protože hora měla kov. Podivně zkomolené je tedy jméno má kov na maková.

Ačkoli je nedaleko Příbram se Svatou horou, jedno z našich nejpřednějších poutních míst, našel si i zdejší kostel své poutníky. Josefínské reformy ale církvi odejmuly mnoho statků, zrušeno bylo i bratrstvo škapulíře, věřící přesto kostel stále navštěvovali. V letech 1853 až 1865 bylo dokonce bratrstvo obnoveno.

Foto: Vratislav Konečný

Oltářní soška Jezulátka (kopie)

V minulém století ale kostel začal chátrat, po roce 1993 se o poutní místo začalo starat českobudějovické biskupství, zásluhu na tom má laický bratr řádu kapucínů František Homola, na Makové hoře bydlel v kostele jako poustevník.

Od roku 2009 vede od Smolotel ke kostelu naučná stezka. Maková hora se stala vyhledávaným turistickým cílem, časté jsou tu svatby a církevní obřady.

Foto: Vratislav Konečný

Rozhledna Milada na vrchu Krchov

Když přejedete hráz Orlické přehrady, dostanete se do obce Přední Chlum. Na kopci Krchov nad obcí se od roku 2017 tyčí soukromá rozhledna Milada. Postavil ji a po své mamince nazval Milada podnikatel a a zároveň i autor stavby Radomil Kessl.

Pod kopcem je malé parkoviště, k rozhledně je z něj asi 400 metrů. Devítipatrová věž je vysoká téměř 30 metrů, dříve tu stávaly dřevěné rampy pro rogalisty.

Foto: Vratislav Konečný

Výhled na Solenickou podkovu

Má dvě zastřešené plošiny, z vyšší v 27 metrech uvidíte Makovou a Krásnou horu, brdské vrchy Tok a Prahu, rozhledny na Veselém vrchu a Besedné, lze zahlédnout i Boubín, Bobík, Poledník na Šumavě, přímo pod vámi je Solenická podkova z nezvyklého pohledu a Orlická přehrada. U věže je velmi dobrá občerstvovna, speciality na grilu u množství pitiva k dispozici.

Spolek ochránců památek opravuje Hrnčířův mlýn

Cestování

Reklama

Související témata:

Výběr článků