V provozu nebyla Kramářova chata už od poloviny 90. let. Až loni tu začala celková rekonstrukce exteriéru i interiéru budovy, ovšem s maximální snahou o návrat k původní podobě. „Chtěli jsme navázat na tradice a dodržení podoby, kterou měla chata za první republiky. Proto se při rekonstrukci stavbyvedoucí řídil původními nákresy z 30. let 20. století i dobovými fotografiemi,“ řekl zástupce investora Stanislav Havel, zástupce investora.

Kramářova chata po více než rok trvající rekonstrukci.

Kramářova chata po více než rok trvající rekonstrukci

FOTO: Archiv Kramářova chata

Kramářova chata po více než rok trvající rekonstrukci.

Kramářova chata

FOTO: Archiv Kramářova chata

Kramářova chata, původně navržená architektem Jaroslavem Stejskalem, je významným historickým objektem této části Orlických hor. Symbolem Suchého vrchu je již od své dostavby v roce 1928. Jméno získala po prvním prvorepublikovém předsedovi vlády Karlu Kramářovi a navštívila jí řada významných hostů - prezident Edvard Beneš nebo básník Petr Bezruč.

Osud však chatě nebyl příliš nakloněn. Během druhé světové války, v roce 1939, přešla do područí německé armády, která ji využívala jako rehabilitační ústav pro zraněné letce. Po válce pak měnila jednoho majitele za druhým. Od poloviny devadesátých let byla až po vyhoření v roce 2003 veřejnosti uzavřená.

Původní podobu Kramářovy chaty zachycují staré fotografie, které budou vystaveny během znovuobnovení provozu.

Původní podobu Kramářovy chaty zachycují staré fotografie, které budou vystaveny během znovuobnovení provozu.

FOTO: Archiv Kramářova chata

Slavnostního otevření se zúčastní i zástupci Klubu českých turistů (KČT). Právě tato organizace totiž v roce 1928 otevírala původní Kramářovu chatu. Podle dostupných informací dorazilo ten den na Suchý vrch přibližně pět tisíc návštěvníků. Byli to právě členové klubu, kteří se na postavení Kramářovy chaty skládali a chtěli tak v meziválečném období demonstrovat sílu českého obyvatelstva v pohraničí.

Odbor KČT Jablonné nad Orlicí u příležitosti obnovení provozu na chatě pořádá ve čtvrtek turistický pochod. Účastníci budou mít možnost výstupu k chatě pěšky, což představuje asi devítikilometrovou trasu, nebo i na kole. Prezence bude probíhat od 8 do 9:30 hodin před informačním centrem na náměstí 5. května v Jablonném nad Orlicí. Každý účastník pochodu obdrží na Suchém vrchu pamětní list.

Pohled do interiéru Kramářovy chaty před polovinou 20. století.

Pohled do interiéru Kramářovy chaty před polovinou 20. století

FOTO: Archiv Kramářova chata