Hlavní obsah
Letištní poplatky zahrnují úklid, personál, provoz letiště a také bezproblémové odbavení osob i jejich zavazadel. Foto: Petr Josek, Reuters

Zdražování letištních poplatků bude kontrolovat stát

Evropský parlament přijal novou směrnici o letištních poplatcích, které nesmí být v Evropské unii jednostranně zdražovány. Letiště nebudou moci poplatky navyšovat aniž by se předem domluvila s leteckými společnostmi. Na letištní poplatky bude dohlížet dozorčí orgán, který musí v souladu s novou směrnicí určit nebo zřídit každý členský stát EU.

Letištní poplatky zahrnují úklid, personál, provoz letiště a také bezproblémové odbavení osob i jejich zavazadel. Foto: Petr Josek, Reuters
Zdražování letištních poplatků bude kontrolovat stát

Všechny členské země Evropské unie budou muset povinně začlenit novou směrnici do národní legislativy s platností nejpozději od 15. března 2011. Opatření se týká i českého mezinárodního letiště Praha - Ruzyně.

Evropská unie se už delší dobu zabývala zneužíváním monopolního postavení letišť. Nová směrnice se tak stala jejím vyústěním. 

Směrnici podléhají všechna velká a hlavní letiště

Novou směrnicí se musí řídit každé letiště v Evropské unii, které je otevřené pro veřejnou či obchodní dopravu a jehož roční objem provozu je vyšší než pět miliónů odbavených cestujících. Zároveň však směrnici podléhají letiště s nejvyšším počtem odbavených cestujících v daném členském státě (přesto, že pěti miliónů nedosahuje).

"Letištní poplatky jsou významnou položkou ceny letenky, které by se vlivem nového nařízení měly držet určité cenové hranice. Klienti platí letištní poplatek automaticky na nástupním, výstupním i přestupním letišti. Poplatky zahrnují úklid, personál, provoz letiště a také bezproblémové odbavení osob i jejich zavazadel,"  vysvětluje Tomio Okamura, člen prezidia a mluvčí Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.

V současné době se palivové poplatky účtují cestovním kancelářím zpětně. Cena ropy je v současnosti na stejné hranici jako v době, kdy letištní poplatky neexistovaly. Proto se palivové poplatky snižují a cestovní kanceláře žádají o jejich zrušení.

Pravidla pro určování výše letištních poplatků

Letištní poplatky nesmí diskriminovat jednotlivé uživatele letiště.

Důvody pro změnu výše poplatků musí být vždy významné, objektivní a transparentní.

Členské státy EU zajistí, aby byl zřízen povinný a pravidelný postup konzultací mezi provozovatelem letiště a uživateli letiště ohledně fungování systému letištních poplatků, výše těchto poplatků a případně kvality poskytovaných služeb.

Tyto konzultace se uskuteční nejméně jednou za rok.

Změny systému letištních poplatků nebo výše poplatků mohou být prováděny jen na základě dohody mezi provozovatelem letiště a uživateli letiště.

Návrhy na změnu budou předkládány nejpozději čtyři měsíce před jejich vstupem v platnost společně s odůvodněním navrhovaných změn.

Provozovatel letiště zpravidla zveřejní své rozhodnutí nebo doporučení nejpozději dva měsíce před jeho vstupem v platnost.

V případě, že nedojde k dohodě mezi provozovatelem letiště a uživateli letiště, může si nově kterákoli ze stran vyžádat zásah nezávislého dozorového orgánu, který posoudí odůvodnění změn.

Pro zajištění správného uplatňování opatření přijatých k dosažení souladu s touto směrnicí členské státy musí určit nebo zřídit nezávislý orgán jako svůj vnitrostátní nezávislý dozorový orgán.

Dozorový orgán musí vydat rozhodnutí do čtyř měsíců od obdržení stížnosti. Rozhodnutí nezávislého dozorového orgánu jsou závazná.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků