Hlavní obsah

Bahenní sopky jsou atrakcí rezervace u Chebu

Vědci se trochu zlobí. Označení Bahenní sopky, což je zlidovělé pojmenování mofet, které jsou k vidění ve známé přírodní rezervaci SOOS u Chebu, se jim totiž až tolik nelíbí. Ale řekněte, nezní "bahenní sopka" zajímavěji? Možná i proto se přírodní rezervace SOOS na ploše 221 hektarů u Chebu chlubí roční průměrnou návštěvností 60 000 lidí.

Bahenní sopky jsou atrakcí rezervace u Chebu

Takže se poučme. Na jedné z informačních tabulí SOOSu, které provází návštěvníky po naučné stezce dlouhé 1,2 kilometru rezervací, se lze dočíst, že mofety vznikají probubláváním minerálních vod nebo častěji suchého kysličníku uhličitého povrchovou vodou a bahnem. V SOOSu jsou jich desítky.

SOOS leží 6 km severovýchodně od Františkových Lázní. Rezervace byla vyhlášena v roce 1964 na ploše 221 ha. Přístupná je však jen část, a to 1,2 km dlouhou, tzv. podlážkovou naučnou stezkou s popisy a vysvětlivkami. Naučná stezka vede po dně vyschlého jezera, které mělo slanou minerální vodu.

:. Mofety, nazývané také bahenními sopkami, jsou atrakcí SOOSu. Foto: PRÁVO/František Kšajt

Na rozlehlém rašeliništi a slatiništi, kde vyvěrá velké množství minerálních pramenů a čistý oxid uhličitý, najdeme i evropskou raritu - tzv. křemelinový štít - nahromaděnou křemelinu ze schránek jezerních řas rozsivek usazených na dně jezera. Je to "měsíční" krajina rozbrázděná erozí a pokrytá žlutou a bílou vrstvou vysrážených minerálních solí.

V rezervaci žije řada chráněných živočichů a roste zde množství mokřadních a slanomilných rostlin. Ze vzácného ptactva zde hnízdí například vodouš rudonohý.

Zajímavé expozice

V areálu se také nachází muzeum s expozicí Příroda Chebska a Příroda SOOSu a nový pavilon s expozicí Dějiny Země s modely prehistorických ještěrů dosahující výšky až tří metrů. Letos nově s mládětem mamuta.

V roce 2004 byla v SOOSu otevřena nová expozice Ptačí svět Chebska v rámci stávajícího Muzea přírody a před dvěma lety dančí obora, v níž se letos na jaře narodil první přírůstek.

V areálu funguje také stanice pro záchranu živočichů, která je zapojena do Národní sítě stanic pro handicapované živočichy.

yknivoNumanzeSaNyknalC

Výběr článků