Kolem pobřeží oceánu se rozpíná rozsáhlá nížina Atlantic Coastal Plain. Jejich prvních asi 110 km směrem do vnitrozem,í tzv. Outer Coastal Plain (vnější pobřežní nížina), je poměrně plochá oblast s mnoha řekami a močály. Ještě kousek dál do vnitrozemí zasahuje Inner Coastal Plain (vnitřní pobřežní nížina) s nejúrodnější půdou South Caroliny.

V centrální části Atlantic Coastal Plain je zalesněná oblast, zvaná Pine Barrens. Na severozápadě se zvedá Piedmont s vyššími nadmořskými výškami, mezi 130 – 460 m. Krajinu tvoří táhlé kopce.

Severozápadní kout South Caroliny pokrývají hory Blue Ridge. Jsou o něco nižší a méně rozeklané než jejich severní část v North Carolina. Region je zalesněný, vrcholy zřídka přesahují 1000 m n. m. Zde najdeme nejvyšší vrchol státu, Sassafras Mountain.

South Carolina

Vozy v muzeu

FOTO: Anderson CVB

Zajímavosti:

• Jméno „Carolina“ nese stát na počest anglického krále Charlese I. – z latinského Carolus.
• Zdi americké pevnosti na ostrově Sullivan Island (přístav Charleston) byly postavené z porézních palmetových klád. To pomohlo při ochraně pevnosti před britskými dělovými koulemi, které se od měkkých klád odrážely.
• Město Myrtle Beach leží uprostřed asi 100 km dlouhé pláže Grand Strand. V posledních 25ti letech se z Myrtle Beach stalo prvotřídní letovisko východního pobřeží.
• První bitva občanské války Severu proti Jihu se odehrála u Fort Sumter.
• Nedaleko města Andrews se rozkládá chráněná rezervace Black River Swamp Preserve. Voda této pomalu tekoucí řece má vysoký obsah organického uhlíku, což jí dodává typickou barvu čaje a je také důvodem, proč se v okolí řeky tolik daří rozličným druhům živočichů.

Congaree National Park

Congaree National Park

FOTO: Congaree National Park

• Ostrůvek Isle of Palms (palmový) se původně nazýval Hunting Island (lovecký) a potom také Long Island (dlouhý). Odhaduje se, že vznikl asi před 25 000 lety a že prvními jeho obyvateli byli indiáni Seewee.
• Ostrůvek Bomb Island na jezeře Murray je místem, kam se každé léto navracejí tisíce jiřiček. Byl vyhlášen ptačí rezervací a je to opravdu úžasná podívaná, když se večer ptáci při západu slunce navracejí.
• Když byl v roce 1894 představen ve městě Mullins tabák, znamenalo to pro celou komunitu ohromný zlom. Jako houby po dešti tu vyrostlo na 200 tabákových stodol a velkoskladů a 28. dubna 1895 se začalo s tabákovým prodejem.
• Upper Whitewater Falls je nejvyšší kaskáda vodopádů ve východní Americe (125 m).
• Campbellův krytý most, postavený v roce 1909, je jediným svého druhu, který v Jižní Karolíně zůstal (dálnice č. 14 v Gowensville).

South Carolina

South Carolina

FOTO: Anderson CVB

Historie:

Když v 16. století přišli do oblasti španělští a francouzští objevitelé, žilo tu mnoho menších indiánských kmenů, z nichž nejdominantnějším byly Cherokee a Catawbas. První evropské pokusy o osídlení se nejprve nedařily, až teprve Angličané v roce 1670 založili na pobřeží permanentní sídlo v místech dnešního Charlestonu, tehdy Charles Town.

Postupně se kolonie, zvaná Carolina, rozrostla natolik, až se v roce 1710 rozdělila na dvě části – severní a jižní. Osadníci z Británie, Francie a dalších částí Evropy budovali po celém území plantáže a pěstovali výnosné plodiny – rýži a indigo. Z Afriky byli ve velkém množství dováženi otroci, aby zastali těžkou dřinu na plantážích.

V roce 1720 byla většina obyvatel Caroliny černoši. Charleston se rozrostl v důležité centrum obchodu a kultury. Ve vnitrozemské části státu se pomalu usazovali malí farmáři a obchodníci, kteří vypudili řídnoucí řady indiánů na západ.

Charles Pickney Historic Site

Charles Pickney Historic Site

FOTO: Charles pickney Historic Site

V době před revolucí byla South Carolina jednou z nejbohatších kolonií Ameriky. Zdejší kupci a pěstitelé vytvořili silnou vládnoucí třídu a poskytli do bojů o nezávislost mnohé zdatné vůdce. V South Carolině se odehrálo více bitev války o nezávislost než v ostatních státech. Mezi hlavní střety patřily boje u Sullivan´s Island, Camdenu, Kings Mountain a Cowpens. South Carolina ratifikovala Konstituci USA 23. května 1788 a stala se tak 8. státem, který vstoupil do Unie.

Whitewater Falls

Whitewater Falls

FOTO: Anderson CVB

V následujících letech stát dále rostl a prosperoval. Když byla vynalezena čistička bavlny, stala se bavlna hlavní plodinou, zvláště ve vnitrozemí. Ve středu státu bylo založeno nové hlavní město Columbia, které znamenalo utlumení politické síly elity v pobřežní oblasti. V této době také narostla nespokojenost s federální vládou a její taktikou. John C. Calhoun ze South Carolina přišel s teorií anulování, podle níž jakýkoliv stát mohl odmítnout federální zákon, pokud tento porušoval jeho práva.

Nespokojená s restrikcemi obchodu a také z obav postavení držení otroků mimo zákon South Carolina 20. prosince 1860 vystoupila z Unie, jako první z jižanských států. 12. dubna 1861 vypukla občanská válka Severu proti Jihu. Její výsledky byly pro South Carolinu devastující. Stát ztratil téměř pětinu populace bílých mužů a jeho ekonomika byla v troskách.

Poslední rána přišla na začátku roku 1865, kdy generál W. T. Sherman pochodoval se svou jednotkou napříč územím South Caroliny a vypálil neskutečné množství plantáží a také velkou část města Columbia.

Ninety Six National Historic Site

Ninety Six National Historic Site

FOTO: Ninety Six National Historic Site

Poválečné období bylo těžké. Původní bílí lídři byli bez peněz a politické síly, zatímco osvobození černoši si v mnohém polepšili. Ekonomika upadala. Ceny bavlny byly velmi nízko a plantážnický systém, na kterém bylo bohatství South Caroliny tak závislé, byl v troskách.

Začátkem 20. století se začala ekonomická situace státu zlepšovat. První se začal rozvíjet textilní průmysl, v dalších letech se do země přesunuly mnohé manufaktury, které poskytly pracovní místa a stabilitu. V pozdějších letech se stal důležitým cestovní ruch. Lidé objevili zdejší krásné pláže a hory.

Autor: Pavla Janková, America Tours