Konference v roce 1864, která zde hostila významné politiky tehdejší Kanady, byla první schůzkou politiků, z níž vzešla myšlenka na založení Kanadské konfederace. Díky této události se městu přezdívá „Birthplace of Confederation“ (místo zrození konfederace).

Město leží ve stejnojmenném zálivu, který je tvořen soutokem tří řek ve střední části jižního pobřeží ostrova a je propojen s průlivem Northumberland Strait. Zimy jsou zde mnohem teplejší než v kterémkoliv městě ve vnitrozemí na stejné rovnoběžce. Pobřežní poloha ovšem obnáší i větší srážky, a to především větší množství sněhu v zimě. Průměrně tu spadne 310 cm sněhu za sezónu a okolo 1100 mm srážek za rok.

Viktoria Park

Viktoria Park

FOTO: Prince Edward Island

Historie

V dobách původních obyvatelů Mi´kmaq bylo město známé jako Abegweit, což znamenalo „kolébka na vlnách“. Prvními Evropany, kteří se usadili v oblasti, byli Francouzi. Již roku 1534 zakotvil na ostrově průzkumník Jacques Cartier a zabral ho pro Francii. Trvalo však dalších téměř 200 let, než personál pevnosti Fortress Louisbourg založil v roce 1720 pevnost Port la Joye v jihovýchodní části zálivu na protější straně dnešního města. Osada byla vedená Michelem Hache Galantem, který přepravoval na lodi utečence z Acadie.

V průběhu války krále Jiřího (1744 – 48), která byla součásti války o následníka rakouského trůnu v Evropě, Britové převzali nadvládu nad celým ostrovem. Francouzům se podařilo získat zpět kontrolu nad územím bitvou u Port la Joye. V roce 1758 obsadili Britové znovu tuto oblast a vyhnali všechny Francouze nejen odtud, ale i z celého ostrova a postavili pevnost Fort Amherst na ochranu vjezdu do zálivu.

Province House

Province House

FOTO: Prince Edward Island

V roce 1764, rok poté, co Francouzi ztratili veškeré územní državy v Severní Americe, byl Charlottetown vybrán za sídlo kraje Queen´s County a hned následující rok jako koloniální hlavní město ostrova St. John´s Island (dnešní Prince Edward Island).

V letech 1768 – 71 následovalo vytyčení ulic náměstí města, které je vidět dodnes v historickém centru. Od této doby nese město dnešní jméno po manželce krále Jiřího III. Charlotte. V listopadu 1775 bylo město vypleněno bojovníky za nezávislost amerických kolonií a několik politických činitelů bylo zajato, ale později propuštěno. Roku 1805 byla britskou vojenskou posádkou vybudována další pevnost se jménem Fort Edward na ochranu vjezdu do zálivu.

Charlottetown

Charlottetown

FOTO: Prince Edward Island

V roce 1835 byla dokončena stavba Government House, což bylo sídlo tehdejšího guvernéra kolonie a dodnes je místem, kde sídlí premiér provincie. Až v dubnu 1855 byl Charlottetown uznán městem s počtem obyvatel 6500. Na začátku září 1. – 7. roku 1864 hostilo město historicky významnou konferenci známou jako Charlottetown Conference, v tzv. Province House. Výsledky jednání vedly nakonec k vyhlášení Kanadské konfederace v roce 1867.

Přestože se o Charlottetown mluvilo spíše jako o hlavním městě provincie, v průběhu 19. století začalo být město známé svým loďařským a dřevozpracujícím průmyslem. Ke konci století nicméně loďařský průmysl začínal ztrácet na významu. V roce 1874 byla dokončena výstavba železnice mezi městy Charlottetown a Summerside, která společně s námořní dopravou po následujících několik desetiletí ovlivňovala podstatně ekonomicky rozvoj provincie.

Charlottetown

Charlottetown

FOTO: Archiv America Tours

Tak jako v jiných městech Severní Ameriky, automobil ovlivnil vývoj Charlottetown ve druhé půlce 20. století, kdy farmářské oblasti Brighton, Spring Park a Parksdale v okolí města byly svědky prudkého nárůstu počtu obyvatel. Došlo i k rekonstrukci místního polního letiště v předměstském Sherwoodu jako součást výcvikového plánu Velké Británie, přičemž bylo plně využíváno v průběhu druhé světové války.

Místní loděnice zaznamenaly rovněž narůst zakázek od kanadského vojenského loďstva ve formě oprav a rekonstrukcí stávající flotily. V roce 1959 bylo k městu připojeno předměstí Spring Park, čímž se posunula severní hranice od Kirkwood Drive po Hermitage Creek a zahrnut byl i kampus Duncanovy univerzity. Ke stoletému výročí konference v Charlottetown byl v roce 1967 za přispění deseti provinčních vlád i federální vlády Kanady vybudován památník s názvem Fathers of Confederation (otcové konfederace).

V roce 1969 vyrostla ve městě University of Prince Edward Island. Zrušení železniční dopravy na ostrově vedlo v roce 1989 k vybudování několika městských parků v místech, kde dříve vedly koleje.

Orientace

Do města nás od západu přivede transkanadská dálnice č. 1, která potom pokračuje dál přes místní most Hillsborough Bridge. Po silnici č. 2 bychom se zase z centra dostali k národnímu parku Prince Edward Island National Park na severním pobřeží ostrova. K letišti, které je téměř v centru města, vede ulice St. Peter´s a Brackley. Transkanadské dálnice okolo letiště dokonce projíždí.

Prohlídku pamětihodností města je dobré začít procházkou po dřevěné promenádě asi 2,5 km dlouhé, kterou se postupně dostanete na konec ulice Great George St na břehu zálivu a můžete pokračovat do nejzelenější části města – do parku Victoria. Nejvíce historických budov města nalezneme v již zmiňované ulici Great George.

Z budov, které by určitě měly patřit k navštíveným, je nejznámější Province House National Historic Site na ulici Great George a Richmond z roku 1847. Právě tady probíhaly roku 1864 rozhovory nejvyšších kanadských politiků, které nakonec vedly k vyhlášení Kanadské konfederace o 3 roky později.

Fanningbang

Fanningbank

FOTO: Prince Edward Island

Hned v sousedství stoji nejstarší presbyteriánský kostel na ostrově St Paul´s Church. Dalším místem tehdejších jednání je i budova Founder´s Hall, známá rovněž jako Canada´s Birthplace Pavilion na ulici Prince St. hned u přístavu. Na začátku ulice Kent St. stojí nádherná ukázka viktoriánské architektury, kterou je Beaconsfield z roku 1877 – dnes sídlo muzea provincie Prince Edward Island.

Government House hned na začátku ulice byl postaveny v roce 1834 a od té doby je sídlem premiéra provincie.

Zajímavosti

Charlottetown Airport je jediným letištěm na ostrově a v provincii. Každoročně odbaví téměř 300 000 pasažérů.

Ve městě se nedařilo zavést městskou veřejnou dopravu. Až v roce 2005 byl na několikátý pokus zprovozněn systém autobusové dopravy, kterou provozuje město, které si k tomuto účelu najalo soukromou dopravní společnost. Provozuje jen několik linek od pondělí do soboty.

Město nemá v současné době žádný profesionální sportovní tým, a to od roku 1996, kdy tu skončil hokejový tým Prince Edward Island Senators z ligy American Hockey League.

Autor: Pavla Janková America Tours