Asi každému se při vyslovení jejího jména vybaví hory a také všemi obdivované, jakoby nekonečné „velké nebe“. Pohled na něj nás bude provázet na každém kroku. Opravdu, přízvisko nelže: „Big Sky Country.“

Helena - Montana State Capitol

Helena - Montana State Capitol

FOTO: Helena CVB

Většinu východní Montany (asi 3/5) pokrývají Great Plains (Velké prérie), vysoko položené a jemně zvlněné se širokými údolími řek. Západní část státu se prudce zvedá do hor Rocky Mountains. Tento region je velmi členitý s více než 50ti horskými hřbety. Zde pochopíme, kde se vzal název státu Montana.

Hlavními vodními toky, které odvodňují území státu, jsou řeky Clark River, Missouri River a Yellowstone River.

Osídlení Montany je tak nízké, že ať se budeme pohybovat kdekoliv, třeba i v turisticky proslulém Glacier N. P. nebo Flathead Lake, vždycky si najdeme místečko, kde budeme moci o samotě obdivovat krásu zdejší panenské přírody a užívat si ticha a klidu bez povyku civilizace.

NP Glacier

NP Glacier

FOTO: Glacier NP

Před příchodem bílých osadníků obývaly region dnešní Montany dvě skupiny indiánských kmenů. Prvními Evropany, kteří do oblasti dorazili a okamžitě ji zabrali, byli Francouzi. V roce 1803 však přešla Montana prostřednictvím aktu Louisana Purchase do rukou Američanů. Regionem prošla v roce 1805 výprava Lewise a Clarka na cestě k Pacifiku a znovu se pak tudy vracela v roce 1806.

V roce 1847 založila Americká kožešinová společnost osídlení Fort Benton na řece Missouri. Z této komunity později vyrostlo stejnojmenné město, které je dnes nejstarší v Montaně.

V 50. letech 19. století se začal v regionu chovat ve velkém dobytek. Stalo se tak poté, co obchodník Richard Grant přihnal první stádo z Oregonu.

Bighorn Canyon

Bighorn Canyon

FOTO: Bighorn Canyon

V roce 1862 bylo v potoce Grasshopper Creek nalezeno zlato. Okamžitě začaly do oblasti proudit davy prospektorů z širokého okolí a zakládaly v okolí nalezišť tábory. Největšími z nich byly Bannack‚ Diamond City a Virginia City. Velké množství honců za zlatem přišlo také z Jihu – víceméně se jednalo o odpadlíky z bojů občanské války Severu proti Jihu (1861 – 1865). Jedno z významných zlatých polí bylo dokonce nazváno „Konfederální rokle“, protože tři z dotyčných Jižanů byli prvními, kdo naleziště objevil.

26. května 1864 se Montana stala samostatným teritoriem. Když v roce 1866 dopravil Nelson Story z Texasu do Montany další stovky kusů dobytka, rozběhl se jejich chov na plné obrátky. Místní domorodci se stali nepohodlnými, dobytkáři a osadníci se domáhali jejich půdy. V roce 1876 dorazila otázku řešit americká armáda. Konflikt vyvrcholil proslulou bitvou u Little Bighorn. Indiáni kmene Sioux, Cheyenne a Arapaho se zde utkali s vojskem plukovníka Custera. Strhl se nelítostný masakr, který se plukovníkovi a mnohým jeho mužům stal osudným.

Bighorn Canyon

Bighorn Canyon

FOTO: Bighorn Canyon

Mezi lety 1880 – 1890 se populace rozrostla z 39 000 na téměř 143 000 a 8. listopadu 1889 se Montana stala 41. státem USA. V následujících letech byly vystavěny na řekách přehrady, které poskytly vodu na zavlažování polí a na výrobu elektřiny pro potřeby rychle se rozvíjejícího průmyslu. Provoz zahájily potravinářské podniky, cukrovary, mlýny, rozšířila se železnice. V roce 1910 kongres ustavil národní park Glacier, který se okamžitě stal vyhledávanou turistickou atrakcí.

Velká hospodářská krize v letech 1929 – 1939 Montanu krutě zasáhla. Situaci ještě zkomplikovala dlouhodobá období sucha. Mnoho lidí přišlo o práci, farmy a pozemky.
Ekonomika státu znovu ožila s příchodem II. světové války. Prudce stoupla poptávka po mase, mouce a kovech. Naneštěstí po skončení konfliktu velmi rapidně poklesly ceny obilí a zkrachovalí farmáři opouštěli svá hospodářství a hledali práci ve městech.

Státní hranice Montana - Wyoming

Státní hranice Montana - Wyoming

FOTO: Bighorn Canyon

V 70. letech ohlásil velký nástup ropný a uhelný průmysl. Tradiční odvětví však prožívala ke konci 20. století složité období. Znovu se vrátila dlouhá sucha a ceny zemědělských produktů se propadly, zároveň se snížil odbyt na trhu. Těžba dřeva a uhlí také poklesla a tisíce lidí opět zůstaly bez zaměstnání.

Zajímavosti:

• Jméno státu je odvozeno ze španělského „la montaňa“ – „hora“.
• Montana má největší migrující stádo jelenců v celých USA a také největší hnízdící populaci labutí trubačů v kontinuálních USA.
• Chráněná přírodní rezervace Freezout Lake je v době migrace útočištěm 300 000 hus sněžných a 10 000 labutí tundrových.
• V národní přírodní rezervaci Bowdoin je možné vidět až 1 700 hnízdících pelikánů.
• Montanský safír Yogo je jediným severoamerickým drahokamem, který je součástí korunovačních klenotů Anglie.

Petroglyfy v Nez Perce National Historical Park

Petroglyfy v Nez Perce National Historical Park

FOTO: Nez Perce National Historical Park

• Montana se pyšní zvláštním jevem – trojitým rozvodím. Její vody plynou do: Tichého oceánu, Atlantického oceánu, Severního ledového oceánu  - na tento fenomén narazíme v národním parku Glacier v bodě Triple Divide Peak.
• Yellowstone National Park, ležící v jižní Montaně a severním Wyomingu, se v roce 1872 stal úplně prvním národním parkem USA.
• Montana má největší populaci medvědů grizzly v kontinuálních USA.
• Hustota obyvatel Montany je 6 osob na 1 mi² (2,5 km²).

NP Glacier

NP Glacier

FOTO: Glacier NP

• Nejnavštěvovanějším místem Montany je národní park Glacier N. P., známý jako „korunní klenot kontinentu“. Rozkládá se kolem severní hranice státu a přiléhá ke kanadskému národnímu parku Waterton Lakes N. P. Tyto dva parky pak tvoří tzv. International Peace Park (Mezinárodní mírový park).
• Divoké bizony buffalo je stále možné zahlédnout v Moise
• Silnice „Going to the Sun Road“ („vedoucí k slunci“) v parku Glacier je považována za jednu z nejkrásnějších cest v Americe.
• Na území národního parku Glacier se nachází 250 jezer.

Autor : America Tours