Les Buçaco, respektive starodávné arboretum s jednou z nejrozsáhlejších dendrologických sbírek v Evropě, najdete třicet kilometrů jižně od hojně navštěvovaného historického města Coimbra ve středním Portugalsku. Rozkládá se na ploše 105 hektarů a roste v něm více než 400 původních rostlinných druhů a dalších 300 importovaných v dobách portugalských námořních objevů mimo jiné z Mexika, Chile a Japonska.

Historie lesa sahá až do šestého století, kdy se v oblasti usadili mniši z benediktínského kláštera. O pět století později se les dostal pod správu kněží z Coimbry a roku 1622 byla vydána papežská bula, která zakazovala vstup do lesa ženám. Prý aby zdejší mniši unikli pokušení.

Arboretum skýtá četná romantická zákoutí.

Arboretum skýtá četná romantická zákoutí.

FOTO: Taťána Marenčíková, Novinky

Roku 1628 bylo území darováno řádu bosých karmelitánů. Ti zde vybudovali klášter a okolo celé rozlohy lesa vystavěli zeď. O tehdejší hodnotě porostu vypovídá i papežská bula z roku 1643, která hrozí exkomunikací každému, kdo by poškodil místní stromy. A vyloučení z církve šlo v těch dobách pokládat za trest horší než smrt. Text obou bul je dodnes vyryt na kamenných deskách nad jednou ze vstupních bran.

Vstup do arboreta je, podobně jako u dalších přírodních skvostů v Portugalsku, zdarma. A projít alespoň jeho část zabere nejméně půl dne. Je protkán přírodními stezkami podle druhu lesního porostu a architektonických zajímavostí. Jednou z nejznámějších je Fonte Fria, v překladu studená fontána, vytvořená v 80. letech 18. století. Rozlehlá fontána porostlá zelení je z obou stran obklopena schodišti, a abyste se dostali k jejímu prameni, čeká vás 144 schodů ve stínu místních košatých velikánů.

Na vrchol Fonte Fria musíte vystoupat 144 schodů.

Na vrchol Fonte Fria musíte vystoupat 144 schodů.

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

V srdci lesního parku se nachází i působivý stejnojmenný palác, který byl dokončen roku 1907 a měl sloužit jako letní a lovecké sídlo portugalské královské rodiny. Krátce poté ale došlo k zavraždění krále i korunního prince a palác byl následně přetvořen v luxusní hotel s restaurací, který se vzhledem ke své historické hodnotě stále řadí k těm nejvyhledávanějším v oblasti. Architektonicky byl objekt inspirován hojně zdobeným manuelským stylem, který má evokovat zlatou dobu portugalských námořních objevů.

Palác Buçaco je inspirován manuelským stylem.

Palác Buçaco je inspirován manuelským stylem.

FOTO: Taťána Marenčíková, Novinky

Dnes už je ženám vstup do lesa i celého komplexu samozřejmě povolen. Určitý dozvuk zakázaného ovoce, které vždy chutná nejlépe, se však přece jen dochoval a činí procházku krásnou přírodou ještě barvitější…