Mozaika byla odhalena při pokládání kabeláže v zemi. Nápis zmiňuje římského císaře Justiniána I., ale také opata Konstantina, jenž vedl kostel v Jeruzalémě, který založil zmiňovaný císař. Archeologové doufají, že jim nález pomůže lépe porozumět stavbám, které nechal Justinián ve městě zbudovat.

Archeologický zázrak

Archeologové se domnívají, že nápis byl umístěn před budovou, která byla hostelem pro poutníky. Nacházel se v blízkosti Damašské brány.

Nápis totiž uvádí, že budovu nechal vystavět právě císař Justinián a jeruzalémský opat Konstantin během 14. indikce. Jedná se o starou metodu počítání roků křesťanského letopočtu, která se používala až do vrcholného středověku. Z toho výzkumníci vyvodili, že byla mozaika vytvořena zhruba v roce 550 našeho letopočtu.

Podle vedoucího výzkumných prací Davida Gellmana je zázrak, že mozaika přežila. Většina archeologických nálezů byla totiž v průběhu let zničena kvůli nejrůznějším technickým zásahům do okolní infrastruktury.

„Už jsme se chystali naleziště uzavřít a práce ukončit, když zpoza kabelů vykoukl nápis. A nebyl poškozený. Najít něco takového je snem každého archeologa,“ vedl pro agenturu Reuters.