„V současném světě zmítaném konflikty, s rostoucím pocitem nejistoty a sílícími projevy populismu je nezbytné znovu vyslyšet nejčernější varování z minulosti,” prohlásil ředitel muzea Piotr Cywiński.

„Není tak vzdálená minulost, jejíž bolestné činy nadále pociťují svědci žijící mezi námi, jejich rodiny a další generace. V době rychlých kulturních a civilizačních změn musíme znovu rozpoznat hranice, za kterými se šílenství zorganizované nenávisti a zaslepenosti může znovu vymknout jakékoli kontrole,” varoval.

Osvětimské muzeum letos oslaví 70 let od svého založení. První vyhlazovací tábor vznikl roku 1940 z jezdeckých kasáren, druhý v Osvětimi-Březince o dva roky později kvůli takzvanému konečnému řešení židovské otázky, tedy kompletnímu vyhlazení Židů.