Vyrazit k sousedům do Rakouska mohou milovníci páry i autobusem z Třeboně přes Novou Bystřici až do Litschau. Zatímco na české straně hranice jezdí parní nostalgické vlaky pravidelně každou sobotu od počátku května, na gmündských úzkokolejkách je parní provoz mnohem řidší.

Jedna z vzácných příležitostí vychutnat si jízdu s párovkou i na rakouské úzkokolejce bude proto tuto neděli, kdy soupravu potáhnou dvě parní lokomotivy. Na jindřichohradeckou úzkokolejnou trať vyjedou navíc po oba dny další tři páry motorových vlaků mezi Jindřichovým Hradcem a Novou Bystřicí.

Na rakouské straně pak v sobotu na trase Gmünd–Litschau a zpět mimořádný motorový vlak. „Kombinace osobní dopravy v parních a motorových vlacích na obou úzkokolejkách a mimořádné autobusové linky s přepravou jízdních kol dávají turistům množnosti pěších i cyklistických výletů v odlehlých oblastech českorakouského pomezí.