„Konečně vznikl spolek, který sdružuje nejvýznamnější subjekty cestovního ruchu — lázně, průvodce, horská střediska a další. Fórum má koordinovat existující problémy a prosazovat jejich řešení. Jsme přesvědčeni o tom, že vznikne platforma, která bude z hlediska státní politiky cestovního ruchu velmi užitečná,“ řekl Novinkám předseda Fóra Viliam Sivek.

Cílem Fóra cestovního ruchu ČR je zvyšovat konkurenceschopnost celého odvětví cestovního ruchu na národní i regionální úrovni, udržet jeho ekonomickou výkonnost i pozitivní dopady na socio-kulturní a environmentální rozvoj Česka. Fórum, jehož předsedou se stal Viliam Sivek, představuje nezávislou a širokou komunikační platformu zejména pro podnikatele v oboru cestovního ruchu.

Hlavní rolí Fóra je formulovat aktuální nedostatky v oblasti cestovního ruchu ČR, efektivněji prosazovat potřebné změny, navrhovat zpracování odborných studií a spolupracovat na vyhodnocení ročních akčních plánů Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR.

Na vzniku Fóra se podílely Asociace cestovních kanceláří České republiky, Svaz léčebných lázní ČR, Asociace průvodců České republiky, Asociace lanové dopravy, Asociace turistických informačních center ČR, Asociace kempů České republiky, Český spolek horských průvodců a Česká asociace wellness.