Muzeum uvedlo, že asi 70 procent jeho návštěvníků bylo ze zahraničí. Největšími obdivovateli umění byli turisté z USA, Číny, Itálie, Británie a Brazílie. Polovinu návštěvníků tvořili mladí do 30 let.

Louvre byl otevřen v roce 1793. Sídlí na pravém břehu Seiny v Palais du Louvre, největším palácovém komplexu ve Francii, kde dříve pobývali francouzští vládci. Muzeum vlastní desítky tisíc exponátů. Návštěvníci si tam prohlédnou kromě umění například také exponáty ze starověkého Egypta, antického Řecka a Říma, ze středověku i námořní historie.

Vedení muzea má v plánu do roku 2025 zvýšit počet návštěvníků na 12 miliónů. Otevírací doba je pondělky, čtvrtky, soboty a neděle od 9:00 do 18:00. Během střed a pátků je Louvre otevřen od 9:00 do 21:45. V úterý je muzeum zavřené.