„Zachováme ve Vimperku hradní muzeum, které tam funguje, chtěli bychom ho rozšířit a pojmout trochu velkoryseji, pracovně tomu říkáme Muzeum šumavské industrie. Jde o to, že Vimperk jako národní kulturní památka se nachází na území Národního parku Šumava a potkávají se tam fenomény kulturní a přírodní, a to bychom chtěli nově pojmout," uvedl ředitel českobudějovické územní památkové správy Petr Pavelec.

Jednak tam budou expozice věnující se historii vimperského hradu a zámku, jednak třeba Schwarzenberskému kanálu nebo třeba fenoménu šumavského skla a tisku. „Přemýšlíme o tom, zda silněji uchopit fenomén zaniklých obcí a kulturních památek v oblasti Šumavy," dodal ředitel. Peníze na obnovu památky by NPÚ rád získal z EU v novém plánovacím období.

Zámecká trasa bude věnována posledním Rožmberkům. Budovat se bude zázemí pro kulturně-komerční akce. Centrem zázemí by měl být nový sál s vzácnými nástěnnými malbami v dolním zámku, kde už začaly práce.

Zámek ve Vimperku koupila v roce 1991 od města Správa Národního parku Šumava. V roce 2009 ho chtěla změnit v Mezinárodní environmentální centrum, na projekt ale nesehnala potřebných 700 miliónů korun. Převod památky inicioval ministr životního prostředí Richard Brabec, v červnu dohodu o předání zámku stvrdil spolu s ministrem kultury Danielem Hermanem.