Osada římských vojáků

Už někdy před pěti tisíci lety na levém břehu Rýna v dnešní spolkové zemi Porýní-Falc byla osada keltských rolníků. Význam místa ale výrazně stoupl až s příchodem Římanů, kteří zde zřídili v roce 10 př. n. l. vojenský tábor s kapacitou 500 mužů, jenž měl sloužit jako výchozí bod pro dobývání území na protějším břehu Rýna. Brzy vzniklo reprezentativní město s tržištěm, na nějž ústily široké ulice, vyrostly zde chrámy, obytné budovy, ale i divadlo. Tehdy město neslo název Noviomagus, v některých pramenech se dočteme i o Civitas Nemetum.

Historické muzeum Falce

Historické muzeum Falce

FOTO: Julie Sponholz/Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH

Historii antického Špýru, která ovšem skončila v 5. století během stěhování národů, mapuje Historické muzeum Falce, kde je mezi nálezy také údajně nejstarší láhev vína v Německu.

Významné duchovní centrum středověku

Biskupství zde bylo už od 4. století, ale centrem křesťanství se město, tehdy už s názvem Spira, stalo až počátkem století 11., kdy se německým králem a římským císařem stal Konrád II., jehož rod z oblasti kolem Špýru pocházel. Hned zkraje svého panování započal stavbu velkolepého dómu, jenž svou velikostí i významem předčil všechny tehdejší kostely v říši římské a stal se symbolem propojení světské moci s křesťanstvím. Stal se rovněž místem korunovací německých císařů i místem jejich posledního odpočinku.

Chrámová loď špýrského dómu

Chrámová loď špýrského dómu.

FOTO: Karl Hoffmann

O jeho velkoleposti se ostatně můžeme přesvědčit i dnes. Špýrský dóm alias katedrála Panny Marie a sv. Štěpána je historicky teprve druhou německou památkou UNESCO a kromě toho se pyšní titulem největší dochované románské stavby v Evropě.

Dominanta Špýru je od roku 1981 památkou UNESCO

Dominanta Špýru je od roku 1981 památkou UNESCO.

FOTO: Karl Hoffmann

Dějiště velké politiky a rozdělení církve

V 16. století se Špýr několikrát za sebou stal dějištěm říšského sněmu, na který se sjeli králové a knížata z celého Německa. To posílilo nejen politický význam města, ale také hospodářský. Nejvýznamnějším rokem v dějinách Špýru je bezpochyby rok 1529, kdy se tématem říšského sněmu staly otázky náboženství. Několik knížat zastávajících se Luthera, jenž byl tehdy wormským ediktem již uvržen do klatby, vystoupilo na sněmu a podepsalo protestní listinu na jeho podporu.

Interiér protestantského kostela Dreifaltigkeitskirche

Interiér protestantského kostela Dreifaltigkeitskirche.

FOTO: Karl Hoffmann

Z této události vzešlo označení protestantské církve. Není tak divu, že ve městě narazíte hned na několik protestantských kostelů. Nejstarším z nich je barokní Dreifaltigkeitskirche s unikátním dřevem vykládaným interiérem.

Ráj pro milovníky techniky

Teď ale z trochu jiného soudku. Kromě historie a duchovních památek láká město Špýr také na zážitky v místním technickém muzeu. Ať už se zajímáte o letadla, vlaky či lodě, v Technik Museum Speyer (pobočce Automobil und Technik Museum Sinsheim) si přijdete na své. Mezi „highlights“ patří sovětský nákladní obr Antonov 22, dopravní Boeing 747 v barvách Lufthansy nebo ponorka U9. Lákadlem je také jediné kino svého druhu v Německu – IMAX Dome. Filmy o přírodě se zde promítají speciální technologií na kupolovité plátno obřích rozměrů.

Boeigng 747 - jedno z lákadel technického muzea

Boeigng 747 – jedno z lákadel technického muzea.

FOTO: Technik Museum Speyer

Kulinářské hody na falcký způsob

Pokud bychom měli charakterizovat spolkovou zemi Porýní-Falc z hlediska místní kuchyně, pak by se dalo říci, že je to země vína a rustikální gastronomie. Jsou zde patrné i vlivy francouzské kuchyně, a tak na tržištích ve Špýru či jiných zdejších městech můžete ochutnat třeba lahodný cibulový koláč.[celá zpráva]

Historické centrum Špýru má své kouzlo...

Historické centrum Špýru má své kouzlo...

FOTO: Klaus Landry/Tourist Information Speyer

Špýr je město hrdé nejen na svou historii, ale také na místní gastronomii a nabízí všem zájemcům tematické prohlídky včetně tříchodového menu. Během roku se navíc ve starém městě konají různé trhy a slavnosti, které jsou ideální příležitostí, jak se seznámit s místními chutěmi. A jakožto metropole vinařské oblasti Falc oplývá Špýr také mnoha vinárnami a vinnými sklípky.

Místní si umí vychutnat každý okamžik

Místní si umí vychutnat každý okamžik.

FOTO: Karl Hoffmann

Tip – kulinářské slavnosti

Die Kaisertafel – Císařská tabule: druhý víkend v srpnu se hlavní ulice Maximilianstraße promění v hostinu hodnou císařů. Každý, kdo jde kolem, může usednout k 800 metrů dlouhému stolu a pochutnat si na místních specialitách.

Farmářský trh: třetí víkend v září se ve Špýru každoročně koná největší farmářský trh v Porýní-Falci. Ideální příležitost přivézt si domů originální speciality, pokud je ovšem nespořádáte cestou.

Hlavní ulice starého města Maxmillianstraße

Hlavní ulice starého města Maxmillianstraße.

FOTO: Tourist Information Speyer