Za vznikem Fóra stojí Asociace cestovních kanceláří České republiky, Svaz léčebných lázní ČR, Asociace hotelů a restaurací ČR a Asociace průvodců České republiky.

„Cílem Fóra cestovního ruchu je poskytnutí diskuzního prostoru pro řešení zásadních otázek souvisejících s podnikáním v cestovním ruchu a efektivní prosazování společných zájmů subjektů působících v cestovním ruchu,“ uvedl Viliam Sivek, předseda Asociace cestovních kanceláří České republiky.

Právě Sivek byl na úterním ustavujícím jednání Fóra zvolen jeho prvním předsedou. Místopředsedou se stal Martin Plachý, viceprezident Svazu léčebných lázní České republiky a prezident Evropského svazu lázní.

„Členem Fóra se může stát každý spolek nebo svaz, který zastupuje nejméně 20 subjektů podnikajících a působících v cestovním ruchu v České republice,“ doplnil Plachý.