„Sbírka pohlednic je zcela unikátní, sběratel tomu věnoval velké množství času a nasbíral reprezentativní produkci pohlednic z Přerova. Žádná lepší podle našich informací vytvořena nebyla," řekl ředitel přerovského muzea Radim Himmler.

Podle Šárky Krákorové Pajůrkové, která v muzeu pracuje na evidenci sbírky, obsahuje na 4300 pohlednic z let 1895 až 1950. „Díky tomuto značnému časovému rozpětí obsáhla všechny vývojové etapy pohlednicové tvorby na území Přerova, a to ve všech známých tiskařských technikách běžně používaných k jejich zhotovení," uvedla.

Představa přerovských zítřků

Ke zvláště cenným exemplářům patří podle ní kolekce 25 litografií, které byly vydány pro Přerov. Za sběratelsky velmi žádaný považuje také soubor šesti takzvaných budoucností. „Jde o pohlednice města s vyobrazením představy, jak bude vypadat v budoucnosti. Například na Bečvě jsou na pohlednici vyobrazeny lodě, jsou tam i pohlednice se vzducholoděmi či tramvajemi," řekla Krákorová Pajůrková.

Ve sbírce je i soubor pohlednic s vyobrazením náměstí, restaurací a přerovských ulic, které byly vydané do roku 1905. K unikátům sbírky patří prý také tři pohlednice Přerova s textem a vyobrazením mincí a sedm pohlednic, jejichž povrch vypadá jako kovový. Velmi hodnotnou a zároveň početně nejobsáhlejší část sbírky tvoří 2500 pohlednic z let 1905 až 1950 zachycujících přerovské nádraží, nemocnici, školské budovy, náměstí a jednotlivé ulice.

Jedna z historických pohlednic Přerova

Další z historických pohlednic Přerova

FOTO: Archiv Muzea Komenského

Z pozůstalosti sběratelů se za posledních pět let rozšířila podle Himmlera sbírka muzea čtyřikrát. Získalo například sbírku po majiteli někdejšího hotelu Grand Josefu Lipnerovi, od dalšího sběratele získalo například na 400 vycpaných ptáků, které obohatily ornitologickou sbírku.