Přiletět na plážové letiště Barra na stejnojmenném ostrově je možné pouze ze dvou míst – z největšího skotského města Glasgow nebo z ostrova Benbecula. Ten leží stejně jako Barra v souostroví Vnější Hebridy obklopeném Atlantským oceánem.

Na rozloze zhruba 60 čtverečních kilometrů žije na ostrůvku Barra přibližně 1000 stálých obyvatel. Místní letiště působí sice tak trochu provizorně, funguje tady už ale téměř 80 let. Provozuje ho společnost Highlands and Islands Airports Limited, která spravuje i řadu dalších malých letišť ve Skotsku.

 FOTO: David Ryneš, Yahoo Maps

Přistávací dráhy jsou na letišti Barra vedeny třemi směry a jejich konce jsou označeny dřevěnými sloupy. Během vysokých přílivů jsou ranveje pod vodou, kvůli čemuž se pak mění letové časy. Tady zkrátka velí příroda.

Přestože letiště nemá licenci na noční provoz, v nouzových případech k němu dochází. Ve tmě je ranvej osvětlována osobními automobily a letadla se orientují podle reflexních značek položených na pláži.

Červená cedule, která varuje turisty, aby se nepohybovali na pláži v době provozu letiště.

Červená cedule varuje turisty, aby se nepohybovali na pláži v době provozu letiště. Menší cedule vpravo ukazuje, kudy jsou vedeny tři ranveje.

FOTO: Profimedia.cz

Žádné airbusy ani boeingy tady nečekejte. Kapacita plážové ranveje a malého terminálu zvládne pouze malá letadla. Turisté, kteří by se zvláštního přistání v písku báli, se sem mohou dopravit na lodi. Hlavním přístavem i střediskem civilizace na ostrůvku Barra je vesnice Castlebay.

Za týden se natřeseme na poničené ranveji mezinárodního letiště v Demokratické republice Kongo.