Jako každé ráno se proud nejprve halí do oblaku páry a ta pak stoupá přes vrcholky hor až k oblakům. Pak se zaleskne hladina a posílá tak pozdravy slunečních paprsků všem, kdo k ní obrací své pohledy. A ke Ganze se obrací milióny očí…

Ve svém povodí napájí vůbec nejvíc lidských obyvatel naší planety ze všech řek, vždyť v jejím okolí žije na 400 miliónů lidí a nespočet zvířat a rostlin z ní čerpá život. Všichni můžeme říci, že obýváme povodí své řeky, málokdy o tom ovšem mluvíme s takovým citem a zaujetím jako Indové, u nichž je úcta a vděk vůči této svaté řece součástí jejich přístupu a zejména v hinduismu hraje svou nezastupitelnou roli.

Ganga v Patně

Ganga v Patně

FOTO: Helena Berdychová, Novinky

Skutečně, rozjímání u Gangy nás nese nazpátek ke zdroji našeho života. Také my můžeme začít vnímat proud své vlastní energie, uvědomit si pramen naší radosti a směr svého plynutí, jeho peripetie a dramata nás budou rušit čím dále méně a možná i proud čistého plynutí času na chvíli zcela odnese myšlenky, které nás většinou zcela zaneprazdňují.

Ganga u Rišikéše

Ganga u Rišikéše

FOTO: Helena Berdychová, Novinky

Na druhou stranu se neúspěšně řeší problémy s uchováním čistoty vody v Ganze. Indická populace se teprve dostává do bodu poznání podstaty ekologie, většina prozatím nedbá na následky znečištění a tak je bez zábran každodenně působí.

Ganga pod Himalájemi je rájem pro raftaře.

Ganga pod Himalájemi je rájem pro raftaře.

FOTO: Helena Berdychová, Novinky

Ganga, jak je její přirozenou vlastností a podstatou vody, přijímá vše, co do ní přichází. Od soutoku svých dvou zdrojů Bhagirathi a Alaknandy vysoko v horách, kde v Devprayagu poprvé začíná téci pod svým jménem jako Ganga, až po ústí do Bengálského moře sbírá naše laskavé i nelaskavé příměsi – obětní košíčky s hořícími lampičkami a okvětními lístky, těla zemřelých spálená na popel, ale i nespálená těla zemřelých dětí a svatých mužů a především tekuté i pevné odpady z lidských obydlí a hospodářství.

Neprocházejí tu žádným útlocitným čištěním, prostě se ocitají v korytu řeky a na jejích březích a přibývají s proudem řeky tak, jak rostou i její vody.

Rituální představení na březích Gangy v Rišikéši

Rituální představení na březích Gangy v Rišikéši

FOTO: Helena Berdychová, Novinky

Vod Gangy ovšem nutno podotknout s postupující délkou toku přibývá značně. Jak směřuje ke svému ústí, rozšíří se Ganga natolik, že stěží dohlédneme k jejímu druhému břehu, přes její proud se klenou konstrukce mostů - lanových, betonových i železničních. V Allahabadu se stéká s další posvátnou indickou řekou Jamunou na místě hinduisty vyzdvihovaném jako Svatý soutok, kde se v roce 2013 připravuje konání další pravidelné duchovní pouti zvané Kumba Mela.

Sochy v Ganze

Sochy v Ganze

FOTO: Alex Švamberk, Novinky

Za průzračně čistou vodou Gangy se vypravují poutníci do nitra Himaláje, k prameni Bhagiratí ve výšce 3892 metrů nad mořem, kde vytéká z ledovcové “kraví tlamy” zvané Gomukh. Takovou pouť lze podniknout až pozdě zjara či v letním období, až když se otevřou nadlouho zavřené silnice a rozproudí se zamrzlý život v těchto horských výšinách.

Krávy na břehu Gangy v Rišikéši

Krávy na břehu Gangy v Rišikéši

FOTO: Helena Berdychová, Novinky

Naopak pro sjíždění na raftech se hodí v kterémkoliv ročním období splavný úsek nad Rišikéšem. Voda proměňuje svou barvu od průzračně modrozelené až po žlutě hnědou v závislosti na deštích, tání sněhu a provozu elektrárny na přehradě – ano, dokonce i vodní elektrárna a osmá nejdelší přehrada na světě Tehri Dam patří k toku Bhagiratí, která se pokládá za nejdůležitější přítok posvátné řeky.

Cestou na Neelkanth je vidět Rišikéš jako na dlani

Cestou na Neelkanth je vidět Ganga u Rišikéše jako na dlani.

FOTO: Alex Švamberk, Novinky

Pod Rišikéšem na přechodu od horského terénu do rovin v okolí poutního města Haridwáru se proud Gangy často větví a rozlévá se v mnoha souběžných korytech kolem ostrovů, aby se znovu pospojovala do jediného proudu.

Indové na břehu Gangy při požehnání plodům.

Indové na břehu Gangy při požehnání plodům.

FOTO: Helena Berdychová, Novinky

Hladina Gangy se zvedá a klesá v závislosti na monzunových deštích, které pravidelně přinášejí srážky v období mezi červencem a zářím každého roku. Celkově ovšem průtok Gangy postupně klesá, podle průzkumu Národního centra výzkumu atmosféry v americkém Coloradu protéká dnes při srovnání se situací před 56 lety korytem Gangy o dvacet procent vody méně. Voda se čerpá z Gangy pro všechny způsoby jejího použití a hospodářsky je její spotřeba nevyhnutelná.

Most přes Gangu v Rišikéši

Most přes Gangu v Rišikéši

FOTO: Helena Berdychová, Novinky

Proudy poutníků se přicházejí nořit a uctívat vody Gangy v souběhu s oslavami náboženských svátků. Po vykonání obřadů si s sebou odnášejí v nádobách nikdy se nekazící vodu pro své domácí a chrámové použití. Očistná síla Gangy totiž podle hinduistického přesvědčení nesmývá tělesnou, ale především duševní či duchovní nečistotu.

Možná, že díky svému vysokému obsahu sloučenin síry působí dokonce jako desinfekce a do jisté míry se sama čistí, neboť skutečně voda z Gangy zůstává pozoruhodně čirá a nekalí se, zejména pokud ji nabíráme v lednu, kdy je nejchladnější a samozřejmě v horním toku předtím, nežli dojde k její kontaminaci. Jen pozor, abyste spolu s vodou nenabrali všudypřítomný rybí potěr, kterého se u hladiny hemží víc, než můžeme na první pohled pozorovat. V Indii se ctí jakýkoli život.