Od známého rišikéšského mostu Ramjula se k bývalému ašrámu Mahrariši Mahéš Jogiho vydáte po levém břehu Gangy. [celá zpráva]

Půjdete směrem po jejím proudu, projdete arkádou restaurací a obchodů a minete rozlehlé, četně navštěvované ašrámy Paramart Niketan a Gita Bhavan, za nimiž po chvíli skončí i roztroušená chudá obydlí a nakonec též zděný plot.

Ašrám v Rišikéši, kde meditovali Beatles

Brána ašrámu v Rišikéši, kde meditovali Beatles

FOTO: Helena Berdychová, Novinky

Tam podél zdi zatočíte doleva a projdete kamenitou uličkou směrem k bráně se třemi charakteristickými kopulemi. Vrátný vás za drobný úplatek vpustí za zavřenou bránu ašrámu a po schodech cestou vzhůru už míjíte po obou stranách v bujné vegetaci rozesetá prapodivná stavení – jakési kamenné úly s kamínkovou úpravou na povrchu a okrouhlým vstupním otvorem, uměle zbudované meditační jeskyně někdejších účastníků duchovního programu.

Džungle pomalu zarůstá ašrám v Rišikéši, kde meditovali Beatles.

Džungle pomalu zarůstá ašrám v Rišikéši

FOTO: Helena Berdychová, Novinky

Ne náhodou jejich povrch připomíná hladkou bílou polevu na dortu. Důmyslné chladící zařízení zde za dnů pořádání meditačních soustředění pohánělo vodu a ta stékala dolů mezi kamínky po povrchu kupolovitých střech a mírnila tak dusivé vedro, většinu roku příznačné pro indické klima.

V očekávání duchovní obrody a tvořivé invence právě sem v únoru 1968 přijeli meditovat Beatles. Během měsíce tak ve zdejších nahrávacích studiích vzniklo asi čtyřicet písní, většina z Bílého dvojalba a část, která se pak objevila na desce Abbey Road. Při vzpomínce na ně mi v uších zaznívá „Jai guru deva om“, i když právě uctívaný guru měl být příčinou předčasného ukončení návštěvy kapely, která původně plánovala zůstat zde na tři měsíce.

Vstup do ašrám v Rišikéši, kde meditovali Beatles.

Vstup do ašrámu v Rišikéši

FOTO: Helena Berdychová, Novinky

Rozlehlá zahrada ašrámu dosud svědčí o romantickém prostředí pro rozjímání, kde mezi záhony a jezírky stály přízemní bungalovy a výuková centra, meditační haly i několikapatrové hotelové domy. Ze střechy nejvyšší budovy získáte fantastický rozhled přes celé údolí Gangy a město Rišikéš až k Haridwaru. Trousící se skupinky dnešních návštěvníků občas naruší ticho, které zde jinak přímo kondenzuje. Nahlédnout v odlehlosti zdejší samoty do svého nitra ovšem nemuselo být tak snadné, jak si nejspíše slavní hudebníci představovali.

Kopule na hlavních budovách v Maharišiho ašrámu v Rišikéši

Kopule na hlavních budovách v Maharišiho ašrámu v Rišikéši

FOTO: Alex Švamberk, Novinky

Jako první po deseti dnech odjel Ringo Starr, jemuž prý vadila vegetariánská strava, podle jiných byl důvodem stesk po manželce a hlavně po dětech. Paul McCartney odjel o tři týdny později. I jemu a jeho tehdejší přítelkyni Jane Asherové se tu stýskalo po domově nebo jim spíše vadilo, že se Jane musela spokojit s odlišným postavením než Japonka Yoko Ono, která se s členy kapely účastnila nahrávání a skládání.

Jedna z hlavních budov v Maharišiho ašrámu v Rišikéši

Jedna z hlavních budov v Maharišiho ašrámu v Rišikéši

FOTO: Alex Švamberk, Novinky

Na Johna Lennona si vzpomeneme, jakmile po pravé straně od horní vstupní branky narazíme na jeho meditační jeskyni číslo 9. John byl z Maharišiho zklamán po neblahém skandálu právě mezi Maharišim a herečkou Miou Farrowovou, která pobývala v ašrámu na meditacích se svou sestrou Prudence. Po jedné meditaci, které se v temné sklepní jeskyni pod soukromým bungalovem Maharišiho Mia účastnila jen s ním samotným, ji guru objal a ona v tom cítila sexuální podtext. Snad na ni v důsledku meditačního pohroužení dolehl smutek z rozpadlého manželství s Frankem Sinatrou, ovšem po letech ještě dodatečně přiznala, že možná prostě došlo k nedorozumění.

Lennon o tom napsal píseň Maharishi, ze které se pak stala Sexy Sadie. Pobyt Beatles ve zdejším ašrámu skončil dost nešťastně, když předčasně odjel nejen rozčarovaný Lennon, ale také George Harrison.

Interiér ašrámu v Rišikéši, kde meditovali Beatles.

Interiér ašrámu v Rišikéši, kde meditovali Beatles

FOTO: Helena Berdychová, Novinky

Podle Deepaka Chopry na druhou stranu přetrvávající závislost některých návštěvníků ašrámu na drogách zapříčinila Maharišiho odklon od rockových hvězd. Pobyt ve zdejším ašrámu prý ale Beatles pomohl od užívání LSD.

Definitivní roztržka s Beatles nastala o rok později, když Mahariši využil spolupráce s populární skupinou k vlastní propagaci a vydal album s lekcemi meditace, na kterém se prezentoval jako duchovní učitel Beatles.

Pohled z budovy od zahrady ašrámu v Rišikéši, kde meditovali Beatles.

Pohled z budovy do zahrady ašrámu v Rišikéši

FOTO: Helena Berdychová, Novinky

Navzdory rozchodu s Beatles však Maharišiho kurzy transcendentální meditace zůstaly od 60. let po dlouhou dobu velmi populární. Během let se stával jeho program stále ambicióznějším, guru založil i fiktivní Globální zemi světového míru a na její propagaci i měnu Raam Mudra. Předtím, než Mahariši v roce 2008 zemřel, plánoval 3000 ekologických farem v Indii, Rusku a v Africe.

Budova, kde stávalo studio

Budova, kde stávalo studio

FOTO: Alex Švamberk, Novinky

A tak jako se kurzy TM konají v Rišikéši dodnes nejspíše také dosud platí, že při pohroužení do lidského nitra objevíme v sobě nezměrnou energii pro realizaci výjimečných plánů. Na druhou stranu však vyplouvají na povrch naše lidské slabosti, egocentrické ambice, potlačované sexuální touhy a střety, se kterými se jen obtížně dokážeme vyrovnat.

Pokud se navíc vydáme meditovat do areálu Maharišiho chrámu v Rišikéši, měli bychom se mít na pozoru a před západem slunce raději najít cestu zpět do civilizace, abychom se nevystavovali ve zpustlých zákoutích zhroucených budov zbytečnému poranění či konfrontaci s divokými zvířaty.