Pro Němce je Rýn (přestože pramení ve Švýcarsku) národní řekou – Otec Rýn. Mezi městy Bingen a Koblenz je součástí světového dědictví UNESCO. Tato oblast je symbolem německé romantiky, sem je situován nejznámější germánský epos Píseň o Nibelunzích.

Nebezpečná víla

Kromě Nibelungů proslavila údolí s mnoha hrady také sličná vodní víla Lorelei. Sedávala prý na skále u Rýna a její půvab a zpěv byly zkázou mnoha lodníků proplouvajících okolo. Skalnaté útesy trčící z vody, které spíš než zpěv víly způsobovaly nesnáze plavců, měly na svědomí nedávno další oběť. V lednu se tu převrhl tanker.

Dva ze čtyřčlenné posádky se zachránili, další dva – Němce a Čecha – vody Rýna pohltily.

Víno a hrady

Pokud se do údolí Lorelei vydáte na kole, pěšky nebo autem, žádné vábení vás neohrožuje. Leda svody množství hospůdek, ve kterých vám nejčastěji nabídnou ryzlinky z místních 500 hektarů vinic.

Najdete jistě čas i na prohlídku některého z hradů. Pouze dva zůstaly zachovány ve své původní podobě – Pfalzgrafenstein na říčním ostrůvku u městečka Kaub a Marksburg u města Braubach. Ve středověku bylo opevnění hradu, shlížejícího na zákruty řeky Rýn, postupně zesilováno a doplněno mohutnými kanóny, díky nimž nebyl hrad nikdy dobyt.

Město na soutoku

Na výpravy údolím Rýna, ale i Mosely je ideálním východiskem město Koblenz. V jeho uličkách se proháněla vojska franská i pruská, byl sídlem německého kurfiřta, obsazen Francouzi, držen Rusy… Jeho obyvatelé mají jakousi odolnost vůči okupantům v genech, podobně jako lásku k vínu i hrdost na svou historii sahající až do dob Římanů, kteří osadě na soutoku – „apud Confluentes“ – dali jméno.

Kromě prohlídky památek, jako je např. neoklasicistní Kurfiřtský palác, druhá největší zachovaná pevnost v Evropě Ehrenbreitstein, náměstí Florinsmarkt či Jesuitenplatz, nemůžete rozhodně vynechat Deutsches Eck s dominantou města, obrovskou jezdeckou sochou císaře Viléma I. Soutok řek Rýna a Mosely dostal své jméno díky řádu německých rytířů, který se tu usadil v roce 1216.

Místo má v každé roční době svou magickou sílu. Můžete si vybrat, co na vás víc zapůsobí – síla dvou vodních toků, spojených s dějinami národa, sedmatřicet metrů vysoká socha císaře, která sloužila do připojení NDR jako symbol německé jednoty (diskuse, zda ji nestrhnout, se vedou dodnes), bohaté dějiny nebo prostředí, kde se příjemně žije a pobývá.