Poslední čtvrtletí loňského roku přináší optimistické informace. Vzrostl také počet domácích hostů o dvě procenta, ale počet přenocování oproti roku 2009 nepatrně klesl. Turistů ze zahraničí přijelo a ubytovalo se přibližně o 6,3 % více. Mezi nejvíce vyhledávané patřily především hotely vyšších kategorií. [celá zpráva]

Hlavními lákadly jsou lázně, které navštívilo za poslední čtvrtletí 157 000 hostů, čímž meziročně vzrostl jejich růst o další 2,4 %. Do lázní přitom přijelo více Čechů, zahraničních turistů dorazilo oproti roku 2009 méně. V počtu ubytování se projevil opačný trend, kdy se více ubytovávali cizinci.

V roce 2010 se zmírnil výrazný pokles tržeb, který zasáhl krizový rok 2009. Tržby ale nedosáhly úrovně z předchozích let. Vývoj v jednotlivých odvětvích služeb byl navíc velmi odlišný.

Zisky v letecké dopravě vykázaly dvouciferný pokles už druhý rok po sobě. Oživení v cestovním ruchu pomohlo tržbám ubytovacích zařízení pouze k mírnému poklesu. V pohostinství se toto oživení výrazně neprojevilo a tržby v tomto odvětví tak klesají nepřetržitě od roku 2007. Podobně nepříjemný byl rok 2010 i pro cestovní kanceláře a agentury, telekomunikační společnosti, reklamní agentury, většinu tržních služeb určených pro podniky a také pro pronájem a operativní leasing.

Průmysl pomohl dopravcům

Železniční a silniční doprava se po výrazném poklesu v roce 2009 vzpamatovala zejména díky oživení průmyslu a zahraničního obchodu. Dařilo se poštovním a kurýrním službám, což může souviset s rozvojem internetového a zásilkového obchodu. Meziroční růst tržeb vykázaly také agentury práce, kterým pomohlo oživení automobilového průmyslu. Pronájem a operativní leasing osobních automobilů rostl mírně, ale stabilně. Tržby v tomto odvětví neklesly od roku 2001.