1. Socha Julie, Casa di Guilietta; Verona - Itálie

Nad tímhle se musí William Shakespeare obracet v hrobě. Návštěvníci u sochy jeho tragické hrdinky si pro štěstí hladí její pravý prs - a ti opravdoví romantici také nechávají milostné dopisy na zdech jejího domu.

FOTO: fotobanka Profimedia

2. Van Mieu (Chrám literatury); Hanoj - Vietnam

Podle dávnověké tradice studenti před zkouškami chodí hladit hlavy 82 želv, které stojí na dvoře chrámu, a na svých krunýřích nesou vysoké stély. Místní žáci musejí zřejmě dosahovat u zkoušek mimořádných výsledků, pokud se tedy dá soudit podle jemně vyhlazených želvích hlav.

Želvy ve Van Mieu (Chrámu literatury)

Želvy ve Van Mieu (Chrámu literatury)

FOTO: fotobanka Profimedia

 3. Socha svatého Jana Nepomuckého; Praha - Česká republika

Tady jsou pravidla poněkud složitější, ale pro ty nejpověrčivější z pověrčivých to stojí za to. Dotknout se plaket na soše svatého Jana Nepomuckého prý nosí štěstí, ale pokud chcete opravdu postrčit osud správným směrem, pak popojděte několik kroků ke Starému Městu a na levém zábradlí mostu najděte kříž s pěti hvězdami. Prstem se dotkněte každé z nich a pak položte levou dlaň na kříž. To, co si v tu chvíli budete přát, se vám splní.

Socha Jana Nepomuckého je na mnoha místech v Evropě, nejen na Karlově mostě.

Socha Jana Nepomuckého na Karlově mostě

FOTO: Jakub Mračno, Právo

4. Kámen štěstí; Ostrov Kusu - Singapur

Návštěvníci tohoto podivně tvarovaného, jasně žlutého monumentu si povšimnou přehršle čtyřmístných čísel napsaných po celém jeho povrchu. Pro ty, kdo nejsou obeznámeni se singapurskou loterií - tohle jsou tipy, jimiž pověrčiví počmárali kámen v naději, že jim pomůže zbohatnout.

5. Mandl z Wörthersee; Klagenfurt - Rakousko

Legenda praví, že mužíček Mandl ve snaze připomenout bujně do noci slavícím lidem, že další den jsou Velikonoce, odšpuntoval sud vody a vytvořil tak jezero Wörthersee. Navzdory této poněkud skličující historce sem přicházejí turisté a pro štěstí si hladí jeho varovně vztyčený prst.

6. Toritos de Pucará; Cusco - Peru

Ti, kdo zajdou do obytných čtvrtí v peruánském městě Cusco, si nepochybně všimnou legračně vypadajících keramických býků na střechách domů. Navzdory velkým, vypouleným očím a někdy i vyplazeným jazykům místní obyvatelé pevně věří, že nosí štěstí.

Výroba tradičních Toritos de Pucará

Výroba tradičních Toritos

FOTO: fotobanka Profimedia

7. Charging Bull; New York - USA

Tomu, kdo začal tuhle tradici, se asi zapomnělo říct, že tradiční rčení mluví o "chycení býka za rohy" - a ne za něco docela jiného. Na Wall Streetu sice poslední dobou moc štěstí nesídlilo, ale přesto se říká, že dotknout se této sochy býka na nejintimnějších partiích nosí štěstí.

Charging Bull v New Yorku

Charging Bull v New Yorku

FOTO: fotobanka Profimedia

8. La Chouette; Dijon - Francie

Francouzské město Dijon je spojováno spíš se svou proslulou hořčicí, než šťastnými symboly. Ovšem dijonská sova - symbol města - vytesaná na stěně katedrály Notre Dame v Rue de la Chouette je natolik spojená s přesvědčením, že nosí štěstí, že už ji ruce pověrčivých lidí téměř vyhladily. Aby ale skutečně přinesla štěstí, je prý nutné dotknout se jí levou rukou.

9. Magellanova socha; Puenta Arenas - Chile

Ačkoli tuhle pověru berou mnozí hodně vážně, spíš než tradice vypadá jako něco, co vymyslel místní turistický úřad. Ať je to tak nebo tak, věří se, že ti, kdo se dotknou nohy Patagoňana sedícího u piedestalu sochy slavného mořeplavce, si zajistí, že se do Patagonie opět vrátí.

Vyleštěná nožka sedícího Pagagoňana u Magellanovy sochy v Puenta Arenas

Vyleštěná nožka sedícího Patagoňana u Magellanovy sochy v Puenta Arenas

FOTO: fotobanka Profimedia

10. Socha Grgura Ninského; Split - Chorvatsko

Tato ohromná socha, tyčící se do výšky šesti metrů, je pro Chorvaty zdrojem nesmírné hrdosti. Zobrazuje biskupa Grgura Ninského, který bojoval za právo Chorvatů na bohoslužby v jejich mateřštině. Štěstí přinese tomu, kdo pohladí jeho palec.

Socha Grgura Ninského ve Splitu

Socha Grgura Ninského ve Splitu

FOTO: fotobanka Profimedia

Vyleštěné prsty Grgura Ninského ve Splitu

Vyleštěné prsty Grgura Ninského ve Splitu

FOTO: fotobanka Profimedia