"Návštěvníci si mohou vyzkoušet výrobu keramiky podle pravěkých vzorů, mletí mouky na zrnotěrkách a třeba nám i pomoci s dmýcháním měchu pro železářskou pec," řekl Kmošek.

Vyrobili hrnčířskou pec i milíř

Členové sebranického spolku už v minulosti postavili polozemnici, tedy napůl zahloubenou stavbu, která se poprvé objevovala na našem území v pozdní době kamenné. Vyrobili také hrnčířskou pec, kostěné nástroje, postavili rotační mlýn (soustavu kamenů pro mletí obilí) nebo si vyzkoušeli výrobu dřevěného uhlí v milíři.

Spolek se také zajímá o novodobější historii. V létě jeho členové předvedli návštěvníkům sklizeň obilí bez použití mechanizace. Později završili dobrou sklizeň slámy dožínkami.