Steyr je navíc městečkem, v němž po celý advent bydlí Ježíšek. Myslí si to Rakušané, Italové i Němci. Že nevíte, jak k tomu došlo? Zde je ta legenda.

Zázračný Ježíšek

Dávno pradávno jeden muž, jakýsi Ferdinand Sertl, strádal těžkými epileptickými záchvaty. Častokrát kvůli různým povinnostem chodíval přes nevelký kopec nad Steyrem. Roku 1695 od kohosi koupil malou voskovou figurku Jezulátka. Tu umístil ve vykotlané části velkého starého smrku na onom vršku nad Steyrem a začal k němu pravidelně chodit a modlit se za své uzdravení.

Kolem stromu byl nejprve postaven zlatý oltář a potom kolem něho „vyrostl“ celý nádherný barokní kostel, kam i dnes směřuje mnoho poutníků.

Kolem stromu byl nejprve postaven zlatý oltář a potom kolem něho „vyrostl“ celý nádherný barokní kostel, kam i dnes směřuje mnoho poutníků.

FOTO: Marek Damm, Právo

A, světe, div se! Velice brzy jeho nemoc pominula a Ferdinand Sertl byl zdravý! Zvěst o zázraku se rychle rozkřikla po okolí a k onomu stromu, v němž byla umístěna vosková figurka Jezulátka, začali chodit s prosbami a modlitbami i ostatní obyvatelé. Nakonec byl kolem stromu postaven zlatý oltář a kolem něj pak nejprve dřevěná, později zděná barokní kaple. Zpráva o zázračném Jezulátku inspirovala obyvatele Steyru k tomu, že více než kde jinde zde slavili Vánoce.

A právě tady vznikalo snad nejvíce betlémů v celém Rakousku.

Ponocní, či přesněji turističtí průvodci ve starodávných hábitech, vás v průběhu adventního večera provedou zasněženou romantikou.

Ponocní, či přesněji turističtí průvodci ve starodávných hábitech, vás v průběhu adventního večera provedou zasněženou romantikou.

FOTO: Marek Damm, Právo

Samozřejmě že pověsti o zázračných uzdraveních, která dokáže učinit malá soška, měly také vliv na zdejší tradici, nicméně jeden z prozaičtějších důvodů byl možná ten, že se tu hodně obchodovalo se železem, které se sem dováželo po řekách Enns a Steyr. A když v zimě oba toky zamrzly, obchod se náhle zastavil, a tak se kupci a kováři za dlouhých mrazivých večerů zabývali tím, že vyřezávali figurky a vytvářeli krásné betlémy.

V doprovodu ponocných

Dnes Steyr platí v Rakousku, Německu a Itálii za jakési neoficiální „hlavní město“ Vánoc. Uprostřed nejstarší části městečka najdete hned několik muzeí, v nichž jsou vystaveny nejenom půvabné historické jesličky, ale také vánoční ozdoby třeba i sto osmdesát let staré (nejstarší exponát je z roku 1830).

Jsou zde instalovány na různý způsob ustrojené vánoční stromky, objevíte tady skvostné vánoční trhy s neopakovatelnou atmosférou, na nichž můžete ochutnat horké pečené kaštany stejně jako svařené víno.

Mnoho krásných a historicky cenných betlémů najdete v Muzeu betlémů, které se nachází malý kousek od stejnojmenné řeky Steyr.

Mnoho krásných a historicky cenných betlémů najdete v Muzeu betlémů, které se nachází malý kousek od stejnojmenné řeky Steyr.

FOTO: Marek Damm, Právo

Seznámíte se tu s ponocnými, oblečenými do pradávných černých hábitů, kteří vás za poplatek osm eur provedou nočním, krásně osvětleným městem. Vystoupají s vámi neuvěřitelných 226 schodů až na samotný vrchol věže farního kostela. Řeknou vám vše zajímavé o historii a zavedou vás nejenom na neopakovatelné představení ve starodávném loutkovém divadle, ale i na výjimečný koncert barokní hudby do sklepů bývalého solného skladu.

Adventní pohoda

Steyr prostě stojí za vidění, protože právě sem se dá alespoň na jeden víkend utéci od zběsilého, někdy až příliš konzumního předvánočního shonu. Idylické je tu skoro všecko. Tak třeba kousek od náměstí najdete malý krámek hodináře Friedricha Schmollgrubera, jenž už mnohá desetiletí sbírá a opravuje staré hodiny a má dokonce i malé muzeum starých věžních hodin.

Na adventním trhu najdete v mnoha stáncích mimo jiné i kouzelné, ze dřeva vyřezávané vánoční figurky, občas i celé betlémy.

Na adventním trhu najdete v mnoha stáncích mimo jiné i kouzelné, ze dřeva vyřezávané vánoční figurky, občas i celé betlémy.

FOTO: Marek Damm, Právo

Jsou tu i lidé, kteří po jedenáct měsíců schraňují prastaré betlémy, aby je pak v prosinci vystavovali. Poznáte pár nadšených amatérských muzikantů, kteří se sejdou před Vánoci a společně koncertují v barokním kostele svatého Michala. Budete obdivovat zručnost uměleckých kovářů, kteří vám na starodávném náměstí zručně pomohou vlastnoručně ukovat ze železa, cokoli vám bude libo. Adventní Steyr prostě stojí za vidění.