"K této regulaci návštěvnosti vrcholu Sněžky přistoupil KPN z důvodu přetíženosti úzkého horského chodníku. Snahou je jak zamezit erozi a omezit vybočování turistů mimo chodník při vzájemném míjení, tak zvýšit bezpečnost návštěvníků," uvedl Radek Drahný ze Správy Krkonošského národního parku (KRNAP).

Návštěvníci z vrcholu Sněžky budou mít šanci po červené cestě sestoupit pouze na první vyhlídku do Obřího dolu, poté je čeká návrat na vrchol Sněžky a k Slezskému domu budou mít možnost sejít Jubilejní cestou severním svahem Sněžky, která bude průchozí oběma směry.

V září bude turistický chodník zcela uzavřen

Koncem srpna navíc začnou práce na opravě serpentin na červeně značené cestě, proto bude od 1. září tento turistický chodník pro turisty zcela uzavřen. "Turisté v úseku Sněžka - Slezský dům budou moci v této době v obou směrech využít jen Jubilejní cesty. I po ní však vzhledem k opravám může být zvýšený provoz vozidel," dodal Drahný. Opravy kamenité cesty by měly skončit letos v říjnu.

Vrchol Sněžky, která je výškou 1602 metrů nejvyšší horou Česka, navštěvují v sezóně stovky lidí denně. Od loňského roku je pro turisty na Sněžce otevřená nová moderní stavba poštovny, která nabízí základní občerstvení či poštovní služby.