Hlavní obsah

Uzdravte svůj trávník

Mech, houby nebo skvrny? Divíte se, proč má celý trávník žluté nebo dokonce modravé zbarvení? Péče o něj je hotová věda a my vám alespoň trochu poodhalíme její tajemství.

Uzdravte svůj trávník

Trávník, který máte v zahradě, je společenství druhů, jež byly vybrány v přesném poměru a pro určitý účel. Ať už jste vysévali nebo si nechali položit předpěstovaný travní drn, všechno začíná už při přípravě osivové směsi. Pro rekreační trávník do zahrad, který musí snášet jistou zátěž a přitom vytvářet souvislý hustý koberec, se směs osiva míchá minimálně ze čtyř druhů trav. Je to přirozené, protože se na něj kladou velké nároky a neexistuje jediný druh, který snáší i ušlapávání, i plné slunce, i časté sekání nebo prořezávání a při tom všem je ještě odolný vůči chorobám a vytváří pěkný souvislý hustý porost.

Například jílek jednoletý výborně snáší ušlapávání, kostřava zase plné slunce. Kromě těchto vlastností mají i rozdílnou stavbu těla. Dělí se na trsnaté a výběžkaté. Aby byl trávník hustý a celistvý, musejí být ve vyváženém poměru i druhy s odlišným způsobem růstu. Trsnaté druhy, jako je kostřava, tvoří totiž samotnou zelenou masu trávníku, ale bez výběžkatých druhů by byl trávník řídký a se spoustou holých míst. Výběžkaté druhy, například psineček, jsou nízké a svými výběžky zaplňují prostor mezi trsy trsnatých trav, čímž vyplňují holá místa.

Ilustrační foto

Co se děje, když...

...se v trávníku rozrůstají nežádoucí divoké druhy trav?

 • Půda má vysoké pH, zřejmě až nad 7,0, v důsledku čehož znemožňuje pěstovaným druhům přijímat mikroelementy, zejména mangan.

 • Je třeba upravit pH půdy. Použijte hnojiva na sulfátové nebo nitrátové bázi. Ta okysličují půdu a tudíž snižují pH. Optimální hodnota pH pro růst jemnolisté trávy je kolem 6,0.

...trávník „pelichá“ a je nekompaktní?

 • Zjistěte hodnotu pH. Pravděpodobně bude velmi nízká, což způsobuje zvýšenou rozpustnost mikroelementů. To má za následek intenzivnější vyplavování živin a tudíž jejich nedostatek pro trávník.

 • Pro zvýšení pH přidejte vápenec, který se prodává jako hašené vápno. Běžně ho dostanete v zahradnických centrech v oddělení s hnojivy.

...na stéblech trávy jsou chlorotické skvrny?

 • Trávník trpí nedostatkem síry, která je nezbytnou součástí zeleného barviva – chlorofylu.

 • V zahradním centru v oddělení s hnojivy koupíte přípravek s obsahem síry, s jehož pomocí tento problém odstraníte.

...trávník má nepřirozenou barvu a také jednotlivá stébla vedle sebe rostou velmi rozdílně?

 • Důvodem může být přebytek síry v kořenové zóně, která se tam mohla nahromadit v důsledku nepropustné kořenové vrstvy. Toto podezření může potvrdit i příležitostné podmáčení trávníku.

 • Pomůže hluboké prořezání drnu, vertikutátor si nastavte na maximální hloubku prořezání – 7 cm. Během roku prořežte ještě dvakrát a nejméně jednou provzdušněte.

...trávník má správnou barvu, je zdravý, dobře hnojený vícesložkovými hnojivy, a přesto roste pomalu?

 • Tento stav může být zapříčiněn nedostatkem zinku. Ten totiž reguluje spotřebu cukrů a jeho nedostatek se projeví jako nedostatek energie při růstu.

 • V půdě by ho měl být dostatek, proto jde spíš o to, jak ho trávníku zpřístupnit a teprve pak o to, jak ho dodat do půdy. Nejpřijatelnější je při pH 5,5 – 6,5. Proto upravte především pH půdy.

 • Tento stav může být zapříčiněn také přebytkem fosforu, který znemožňuje příjem zinku. Může to být signál, že jste to s fosforečnými hnojivy prostě přehnali.

 • Až do nové sezony vysaďte hnojiva s vysokým podílem fosforu a nahraďte je vícesložkovými hnojivy s obsahem mikroelementů.

 • Může to být zapříčiněno i nedostatkem draslíku, který podporuje růst kořenů. V důsledku jeho nedostatku nejsou kořeny přiměřeně vyvinuté a nevyživují trávník dostatečně. Tento stav může mít také na svědomí i vaše snaha o změnu pH půdy dodáním příliš velkého množství vápníku. Kationy vápníku totiž blokují příjem kationů draslíku.

 • Pokud je pH optimální – kolem 6,0, doplňte draslík v podobě průmyslově vyrobené draselné soli nebo rozhoďte po trávníku běžné NPK.

...na nově vyrostlých stéblech pozorujete chlorotické skvrny?

 • Trávník může trpět nedostatkem manganu, který hraje důležitou roli při formování zeleného barviva – chlorofylu. Jeho nedostatek může být zapříčiněný i vysokým pH půdy.

 • Máte-li trávník na písčitém podloží, především upravte pH půdy tak, aby byl mangan pro kořeny dostupný. Vysoká hodnota pH totiž blokuje jeho příjem. Nejpřístupnější je při hodnotě pH 6,0.

...výběžkaté druhy trav odnožují málo nebo skoro vůbec a při hrabání odhalujete v trávníku holá místa?

 • Buď je trávník „udušený“ vrstvou plsti z kousků travních lístků, které se postupně ukládaly po každém sekání, nebo mu prostě chybí fosfor, který je nezbytný pro růst odnoží výběžkatých druhů trav. Třetí možností je, že sekáte příliš nízko, až tak, že zasahujete výběžkaté druhy, které sekání jen těžko snášejí.

 • Pro jistotu trávník okamžitě prořežte v malé hloubce, vertikutátor si nastavte na hloubku prořezávání 2 až 3 cm a potom se přesvědčte, je-li pH kolem 6,2. Jeho hodnota totiž přímo ovlivňuje přijímání fosforu kořeny.

  Chorý trávník

Pozor!

Fosforečnými hnojivy přihnojte až potom, co jste se přesvědčili, že pH je v pořádku a fosfor skutečně chybí. Pokud ho totiž do půdy dodáte zbytečně moc, jeho nadbytek může vést ke zpomalení růstu.

...trávník je trvale napadán plísněmi a houbami?

 • Těmito neduhy trpí podmáčené plochy s hutným nepropustným podložím a klidně mohou být i na výhřevných slunečných místech.

 • Dřív, než budete řešit problém výživy, musíte především vyřešit vnější podmínky. Pomůže několikanásobné provzdušnění s odstupem několika dní. Při provzdušňování přejděte aerifikátorem po ploše nejprve v jednom směru. Potom ještě jednou kolmo na předcházející směr a nakonec posypovým vozíkem rozsypte po provzdušněné ploše jemný písek.

...v trávníku se objevují mechy a tráva se ztrácí?

 • Zcela určitě jde o zastíněné studené plochy, které společně s nízkým pH vytvářejí ideální podmínky pro šíření mechu.

 • Celou plochu prořežte vertikutátorem na střední hloubku, nastavte hloubku prořezávání na 4 až 5 cm, provzdušněte aerifikátorem, zvyšte pH půdy dodáním hašeného vápna a dosijte travní směsí určenou na zastíněné plochy, kterou běžně koupíte v zahradních centrech.

...trávník je často napadán různými chorobami – snětěmi, plísněmi a podloží není trvale zamokřené ani zastíněné?

 • Velmi pravděpodobně chybí trávníku draslík. Tento prvek je nenahraditelný při budování buněčných membrán. V důsledku jeho nedostatku útokům choroboplodných zárodků slabě vyvinuté buněčné membrány jen velmi těžko odolávají.

 • Aplikujte draselné hnojivo.

...trávník má zelenožlutou barvu místy s odumřelými stébly a roste pomalu?

 • Zmiňované příznaky má na svědomí nedostatek dusíku v půdě. První pomoc trávníku poskytnete, když ho pohnojíte rychle působícím hnojivem. Následně po několika dnech rozhoďte obalované dlouho působící hnojivo do zásoby.

 • Pokud si jste jisti, že hnojíte dostatečně a dusíku musí být v půdě dost, je možné, že není ve formě, v jaké ho kořeny trávníku dokážou přijmout. Abyste aktivovali půdní bakterie, které dusíkatá hnojiva rozkládají do potřebné formy, musíte trávník pravidelně provzdušňovat. Proto důkladně provzdušněte – v jednom směru celou plochu, následně kolmo na předcházející směr a na závěr ještě do třetice po úhlopříčce. Do konce sezony to zopakujte ještě třikrát, přibližně jednou za dva měsíce.

...na trávníku zůstávají po sešlápnutí viditelné stopy – stébla trav zůstanou slehlá a nevztyčí se?

 • Ve stéblech je nedostatečný vnitřní tlak, díky němuž se i po sešlápnutí dokáží vztyčit. Správný tlak zajišťuje dostatečný obsah vody v jejich rostlinném těle. Trávník vadne.

 • Rychle zalévejte!

... na trávníku zůstávají po sešlápnutí viditelné stopy, i když je dostatečně zavlažený, a má velmi tmavou zelenou barvu?

 • Jistě velmi rychle roste, proto má křehká stébla. Rychle vyrostlá a křehká stébla však nejsou tak odolná. V půdě je pravděpodobně přebytek dusíku.

 • Měli byste trochu zpomalit a nepřehánět to s hnojením dusíkatými hnojivy. Důležité není jen množství, ale také poměr, v jakém jsou živiny v půdě zastoupeny.

...trávníku chybí svěžest, je tmavý a má až zelenomodrou barvu?

 • Může to být signál, že v půdě je málo organických částic, je přemineralizovaná a má vysoké pH. Chybí měď, která aktivuje mnohé enzymy a je součástí procesu dýchání.

 • Trávník potřebuje hnojení organickým hnojivem s přídavkem mikroelementu – mědi. Organickým hnojivem snižte pH půdy a dodáním mědi usnadněte trávníku dýchání.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků