Někdo se problém snažil řešit připojením bazénu k systémům vnitřního vytápění domu nebo samostatným elektrickým ohřevem vody. Při dnešní ceně energií však jde o značně nákladnou záležitost. Přesto si lze příjemně teplou vodu v bazénu dopřát a to za mnohem méně peněz. Vodu nám totiž prostřednictvím tepelného čerpadla dokáže ohřát sama příroda. A my si tak můžeme prodloužit koupací sezónu až do prvních říjnových dnů.

Další výhodou tepelných čerpadel je, že jsou na rozdíl například od solárních panelů nezávislá na sluníčku. Odebírají totiž tepelnou energii z okolního vzduchu a dokáží vodu ohřát až o 8°C. Pracují vlastně na obráceném principu ledničky. Vzduch je ventilátorem hnán přes výparník, následně je kompresorem stlačena teplonosná kapalina, která ve výměníku odevzdá teplo vodě. Zatímco příkon tepelného čerpadla je 1,2 kW, do vody odevzdá výkon přes 5 kW. Přes 80% tepelné energie tak získáváte zadarmo z přírody.

Jedinou nevýhodou tepelných čerpadel byla až donedávna jejich vysoká pořizovací cena. I to však už je minulost, protože se podařilo vyvinout čerpadla určená speciálně pro ohřev bazénové vody, která jsou podstatně levnější.