Obecně platí, že čtyřdobé motory nesmějí běžet bez dostačujícího množství oleje, jehož hladinu musíte kontrolovat před každým použitím. Motor také nesmí běžet bez vzduchového filtru, který je třeba vyjmout a vyčistit asi po 25 hodinách provozu. Zapalovací svíčku občas vyšroubujte trubkovým klíčem, zbavte karbonu a zkontrolujte nebo seřiďte vzdálenost elektrod (obvyklá je 0,7 – 0,8 mm).

Jestliže sekačka nepracuje, jak potřebujete, může se jednat jen o některou z nejobvyklejších závad, kterou snadno odstraníte sami, třeba podle následujícího systematického vyhledávání závad.

Sekačka nenastartuje

• Zapalovací svíčky jsou zaplaveny olejem, mokré nebo přemůstkované (zbytky hmot mezi elektrodami). Vyšroubujte svíčky a očistěte je hadříkem.

• Kabel zapalování se uvolnil nebo přetrhl. Poškozený kabel vyměňte.

• Kabely od motoru jsou poškozené a musíte je vyměnit. (Tato oprava může být případně i práce pro servis).

• Další příčiny: poškozené zapalování nebo kondenzátor, zaolejované, mokré nebo zanesené přerušovací kontakty. Obraťte se na servis.

Přerušená dodávka paliva

• Přesvědčte se, jestli je v nádrži ještě dostatek paliva.

• Síta v nádrži nebo trysky se ucpaly. V tomto případě jsou nutné služby odborníka.

Klesá výkon motoru

• Možná je filtr v tlumiči sání zanesený prachem. Vyčistěte jej benzinem (ale ne směsí pro dvoutaktové motory), nebo vložte nový filtr.

• Sekačka nemá dostatečnou kompresi. Uvolnila se hlava válce, celý válec nebo zapalovací svíčky.

• Ovládací páčka může být v nesprávné poloze.

Motor nemá pravidelný chod

• Je uvolněný nebo poškozený kabel zapalování. Poškozený kabel vyměňte.

• Zástrčka zapalovací svíčky možná není správně zasunuta do svíčky.

• Zapalovací svíčka nebo zástrčka zapalovací svíčky je vadná. Nefunkční části vyměňte pokud možno za originální náhradní díly. U zapalovací svíčky si bezpodmínečně všimněte označení.

• Motor je příliš horký. Nejsou znečištěna chladicí žebra? Je karburátor správně nastavený? Nepoužili jste špatný olej?

• Motor „cinká“. Chladicí žebra jsou znečištěna, je špatně nastavené zapalování nebo se v karburátoru vytvořila příliš silná vrstva olejového uhlí. Opravu raději přenechejte odborníkovi.