Hegra byla vybudovaná v prvním století našeho letopočtu. Byly to hrobky vytesané do pískovcové skály s propracovanými fasádami.

Prohlédněte si další zajímavé rodinné domy:
Mezi historickými domy číhá na návštěvníka měděné překvapení
Betonový dům poskytuje rodině ochrannou náruč
Dům ukrytý za střechou
Dům, před kterým by i chameleon zbledl závistí
Skála za zády, výhled do údolí aneb Romantický dům, kde se plní sny

„Když jsem poprvé uviděl snímky těchto do kamene vytesaných hrobů, věděl jsem, že je musím zkusit použít jako inspiraci pro svůj architektonický projekt,” řekl pro webový magazín Dezeen Amey Kandalgaonkar.

Skalní město Hegra je méně známou sestrou jordánské Petry.

Skalní město Hegra je méně známou „sestrou” jordánské Petry.

FOTO: Profimedia.cz

Skalní město Petra v Jordánsku

Skalní město Petra v Jordánsku

FOTO: Profimedia.cz

„Někdejší stavitelé nám zanechali ohromné množství architektonického dědictví a já jsem přesvědčený, že si dokázali skvěle poradit s integrací stavebních prvků do přírodních útvarů,” cituje web architekta.

Betonová masa prostupuje kámen skrz na skrz.

Betonová masa prostupuje kámen skrz na skrz.

FOTO: Amey Kandalgaonkar

Do domu, který je do obřího skalního útvaru doslova vsazen, se přichází v místě paty vysoké šachty, která jej rozděluje téměř celý na dvě části. Právě z ní se vstupuje do vnitřních částí domu, jež jsou vytesány uvnitř kamene. Jeho rozpětí sahá až ke straně se zadním bazénem, jež není po povrchu kamene nikterak přístupná.

Šachtou se rovněž vystoupá vzhůru na první venkovní úroveň, jež má podobu podlouhlé obytné pavlače se skleněným zábradlím. Její střecha pak slouží jako první terasa, jíž opět lemuje „neviditelné” skleněné zábradlí.

Teprve při pohledu z výšky lze tušit, jak velký dům je uvnitř asi uschován.

Teprve při pohledu z výšky lze tušit, jak velký dům je uvnitř asi uschován.

FOTO: Amey Kandalgaonkar

Odtud pak již návštěvníka zavede cesta k nejvýše položeným a nejvíce světu odhaleným prostorám domova. Tvoří je rozlehlá plošina se zabudovaným bazénem, s nímž sousedí zanořené venkovní posezení a zastřešené místnosti.

Vyřezaný průchod skrz kámen pak vede ke druhému, zadnímu bazénu, jenž není rozhodně míněn pro slabší povahy. Je totiž vysunut mimo masu kamene a má prosklené nejenom stěny, ale i dno, takže je z něj vidět do dáli, ale hlavně také do hloubky pod sebou.

Venkovní prostory domu jsou koncipované jako soustava teras s různými funkcemi.

Venkovní prostory domu jsou koncipované jako soustava teras s různými funkcemi.

FOTO: Amey Kandalgaonkar

Jako hlavní stavební materiál zvolil architekt beton v kombinaci se sklem. Díky tomu celek pak působí jako kus horniny s krystaly vykukujícími ze všech stran. Lesk na jejich stěnách pak obstarávají již zmiňované prosklené plochy.

Zadní bazén není nic pro citlivé povahy.

Zadní bazén není nic pro citlivé povahy.

FOTO: Amey Kandalgaonkar

„S ohledem na členitost skal v Hegře bylo nezbytné použít jednoduché roviny a kostky, abych dosáhl vizuální rovnováhy. Začal jsem vytvořením kamene pomocí 3D softwaru, což bylo už samo o sobě spíše sochařským dílem. Při vkládání domu do skály jsem se pak snažil dodržet pravidlo, že jeho vizuální vliv z pohledu na úrovni očí bude co nejmenší a pouze při pozorování shora se prozradí skutečný rozsah zákroku,” odhaluje postup tvorby svého návrhu autor pro web Designboom.