Právě návrat člověka k přírodě je od začátku stěžejním rysem tvorby čínského architekta Ma Jen-sunga a jeho týmu spolupracovníků. Architekt připomíná, že v době přelidněných městských aglomerací se často návrhy staveb řídí především tím, aby byly co nejvíce funkční.

Až druhotný je pak zájem o to, jaký emocionální vztah si obyvatelé takových domů vytvoří ke svému okolí a k prostředí, v němž budou žít.

Spodní část - kopec - je tvořen komerčními prostorami. Na něm stojí 18 různě velkých domů, které tvoří vesnici.

Spodní část – kopec – je tvořen komerčními prostorami. Na něm stojí 18 různě velkých domů, které tvoří vesnici.

Pro Los Angeles architekt vytvořil projekt budovy se smíšeným komerčním a rezidenčním účelem. Komerční prostory jsou ukryty ve spodní části, jež má podobu zelení porostlého kopce. Rezidenční část pak tvoří běžné dřevěné domky stojící nahoře, „na kopci”.

Komplex nazvaný Gardenhouse vyroste na ploše 2388 čtverečních metrů v sousedství ulice Wilshire Boulevard.

Komplex nazvaný Gardenhouse vyroste na ploše 2388 čtverečních metrů v sousedství ulice Wilshire Boulevard.

Stavba, které autoři sami přezdívají „vesnička na kopci”, na svém vršku nabízí hned několik druhů bydlení - tři městské domy, dva malé byty, pět vil a osm bytových domů.

Centrální dvorek mezi domy bude zčásti zarostlý vegetací, ovšem uprostřed bude velký kruhový otvor, který bude fungovat jako světlík pro atrium obchodních prostor uschovaných v kopci. Z domků ale nad něj porůznu vyčnívají balkóny a terasy.

V brzké době se nová budova zazelená svými živými fasádami a komplex hezky zapadne do okolí.

V brzké době se nová budova zazelená svými živými fasádami a komplex hezky zapadne do okolí.

Tvar „kopce”, na němž jsou domky v bílé barvě umístěné, není nikterak náhodný, ve skutečnosti kopíruje horizont Beverly Hills. Při pohledu z ulice nebude příliš dovnitř vidět, a to kvůli hluku, i kvůli uchování soukromí. Naopak, směrem do středu budou fasády domů bohatě prosklené.

Obytné domy na vršku komerčního centra budou klasické dřevostavby.

Obytné domy na vršku komerčního centra budou klasické dřevostavby.

Centrální nádvoří mezi domy bude fungovat jako světlík pro atrium dole.

Centrální nádvoří mezi domy bude fungovat jako světlík pro atrium dole.

Zajímavostí je povrch „kopce”. Fasáda spodní, komerční části bude totiž celá tvořena souvislou zelenou stěnou. V současnosti je to největší zelená stěna v celých Spojených státech. Osázena bude místními suchu odolnými sukulenty a révou.

Zatímco směrem do ulice budou mít domy spíše uzavřenou bílou fasádu, směrem k nádvoří budou převážně otevřené s bohatě prosklenými stěnami.

Zatímco směrem do ulice budou mít domy spíše uzavřenou bílou fasádu, směrem k nádvoří budou převážně otevřené, s bohatě prosklenými stěnami.

Projekt v současné době spěje do finále  má být totiž hotov ještě do konce letošního roku. Celý komplex vyrůstá na ploše 2388 čtverečních metrů, nabídne užitnou plochu 4412 čtverečních metrů a dosáhne výšky 19 metrů.

Vizualizace budoucího vzhledu nádvoří mezi domy.

Vizualizace budoucího vzhledu nádvoří mezi domy.