S blížící se zimou je třeba zkontrolovat celou střechu a zjistit, zda na ní letní bouřky a nedávné vichry nezanechaly nějaké neblahé stopy. Tradičně kritickými místy jsou především různé členité útvary, například vikýře, hřeben, okolí střešních oken či komínů a úžlabí.

U střech plechových je nutné zkontrolovat, zda se někde nevytvořily důlky, trhlinky, nebo dírky, kde by se mohla zadržovat voda z podzimních dešťů, nebo ještě hůře - z tajícího sněhu. Ta urychluje korozi a stárnutí materiálu, a především proniká do hlubších vrstev střechy, případně až do interiéru. Tento problém se rozhodně snáze řeší ještě nyní než v zimě.

U skládaných střech ověříme pohledem, zda někde nechybí některá z tašek, u kovových pak prohlédneme místa spojů. „Problém mají velkoplošné formáty z levného plechu při bouřkách a vichřicích, pokud se vítr dostane pod plochu, která má několik čtverečních metrů, tak ji velmi snadno uvolní a poškodí. Případné trhliny pak dorazí právě mrznoucí voda," vysvětluje Jiří Frídl, specialista v oblasti pokrývačství.

Majitelé odolných typů krytin, jako je například skládaná pálená a betonová krytina či trvanlivá slitina, mohou být klidnější.

„Také kvalitní kovový materiál bezpečně odolává tuhým mrazům i vysoké sněhové pokrývce,“ ujišťuje Markéta Martinková ze společnosti Rheinzink s tím, že právě titanzinek je hojně užívaný například v Alpách na stavby vysokohorských chat a stanic lanovek.

Nezanedbejte okapy

„Nezapomeňte na okapy a svodové roury, v nichž se s koncem podzimu často hromadí listí, větvičky a drobné nečistoty. Nedopusťtě, aby se kvůli nim voda v okapech trvale držela. Kdyby totiž zamrzla, mohl by její zvětšující se objem a hmotnost poničit spoje a okapové háky. Nemluvě o opotřebení nátěru a ochranné vrstvy okapů či dokonce jejich reznutí v případě, že jsou okapy již starší a jejich povrchová úprava je již částečně opotřebena,” připomíná Štěpán Lášek, produktový manažer společnosti Lindab s. r. o.

Zimní období, zejména v horském prostředí,klade na střechy a zvláště okapy velikou zátěž. V takových podmínkách se dobře osvědčují horské přetočené háky s horní montáží na krokve.

Zimní období, zejména v horském prostředí, klade na střechy, a zvláště okapy velikou zátěž. V takových podmínkách se dobře osvědčují horské přetočené háky s horní montáží na krokve.

FOTO: Prefa Aluminiumprodukte

Sněhové zábrany a pochozí prvky

Velikou pozornost je třeba věnovat kvalitě, stavu a upevnění pochozích prvků na střeše a sněhovým zábranám.

Na trhu jsou v současné době pochozí prvky umístitelné už prakticky na jakýkoli typ střechy, což je dobrá zpráva pro každého, kdo se potřebuje po střeše přemísťovat, ať již například kvůli pravidelnému čištění komínu, kontrolám jeho okolí apod.

Před zimou je nezbytné zkontrolovat všechna riziková místa střechy a samozřejmě stav sněhových zábran.

Před zimou je nezbytné zkontrolovat všechna riziková místa střechy a samozřejmě stav sněhových zábran.

FOTO: Lindab

„V případě, že máte na střeše instalovány sněhové zábrany nebo sněhové háky, opět opticky zkontrolujte, že nejsou vytržené nebo zdeformované. Zkontrolujte také upevnění hromosvodů, případně stoupacích plošin. Pokud všechna napojení, přechody a falce nevykazují žádnou optickou vadu a do domu vám nezatéká, je pravděpodobné, že vaše údržba střechy tímto skončila,“ upřesňuje Roman Vaněk, technický poradce společnosti Prefa Aluminiumprodukte.

Může se vám hodit na službě Zboží.cz: