Spousta majitelů domu a psa zná situaci, kdy vyhlédnou z okna a zvíře není vidět. Taková věc se nemůže přihodit v domě navrženém rotterdamským studiem, neboť jeho stěny tvoří nepřetržitá skleněná stěna. Jinými slovy, z domu je 360stupňový výhled do okolí. I proto stavba nese název 360 Villa.

Z domu je vidět na celý pozemek, takže majitelé mají dokonalý přehled o svých mazlíčcích.

Z domu je vidět na celý pozemek, majitelé mají dokonalý přehled o svých mazlíčcích.

FOTO: Hannah Anthonyszová

Dům stojí na pozemku o výměře 4000 čtverečních metrů, má kruhový půdorys a sousedí s lesem. Po celém obvodu má mohutně přesahující střechu, která skýtá dostatečně velký chráněný prostor pro psy v době nepříznivého počasí. Psi díky tomu nejsou vystaveni zbytečně dešti ani větru, v horkých letních dnech naleznou u domu i příjemný stín.

Dům je na straně směrem k silnici zanořen více pod úroveň terénu, který je v těchto místech vyzdvižen v podobě duny.

Dům je na straně směrem k silnici zanořen více pod úroveň terénu, který je v těchto místech vyzdvižen v podobě duny.

FOTO: Hannah Anthonyszová

Dlouhé přesahy střechy nabízejí příjemné útočiště před nepřízní počasů psům venku.

Dlouhé přesahy střechy nabízejí psům příjemné útočiště před nepřízní počasí.

FOTO: Hannah Anthonyszová

Polovina domu je zanořena částečně pod úroveň okolního terénu. Díky tomu mají majitelé možnost v kuchyni a ložnici hledět si se svými psy do očí, když přijdou až k oknům. Zvýšení terénu navíc chrání soukromí obyvatel domu na straně k silnici.

Zajímavým prvkem v exteriéru domu je dvojice symetricky umístěných zrcadlových stěn.

Zajímavým prvkem v exteriéru je dvojice symetricky umístěných zrcadlových stěn.

FOTO: Hannah Anthonyszová

Zrcadlové stěny umožňují výhled z interiéru na psy i v místech, kam by na ně jinak možná vidět pořádně nebylo.

Zrcadlové stěny umožňují výhled z interiéru na psy i v místech, kde by na ně jinak možná vidět nebylo.

FOTO: Hannah Anthonyszová

Zajímavým prvkem je vsazení dvou zrcadlových stěn do exteriéru domu tak, aby majitelé i psi na sebe lépe viděli.

Z kuchyně a z ložnice je výhled ven z domu díky zvýšenému okolnímu terénu v takové výšce, že mohou majitelé udržovat se psi venku oční kontakt.

Z kuchyně a ložnice je výhled ven z domu díky zvýšenému okolnímu terénu ve výšce, ve které mohou majitelé udržovat oční kontakt se psy.

FOTO: Hannah Anthonyszová

Vlastní interiér vily nabízí střídmých 85 čtverečních metrů. Architekti proto navrhli taková řešení, aby měl návštěvník pocit, že vkročil do mnohem většího domu.

Kromě velkých prosklených stěn na všech stranách, propojujících vizuálně a často i fyzicky interiér se zahradou, je to především otevřený plán, na němž autoři nakreslili uspořádání nezvyklého domova.

V interiéru je velký prostor vyhrazen obývacímu pokoji, ten je ale na jedné straně propojen překvapivě s ložnicí.

V interiéru je velký prostor vyhrazen obývacímu pokoji, ten je na jedné straně propojen překvapivě s ložnicí.

FOTO: Hannah Anthonyszová

V případě potřeby lze ložnic od obývacího pokoje oddělit posuvnými dveřmi.

V případě potřeby lze ložnici od obývacího pokoje oddělit posuvnými dveřmi.

FOTO: Hannah Anthonyszová

Spíše než organizaci běžnou pro rodinné domy, připomíná půdorys interiéru domu uspořádání charakteristické pro hotelové pokoje.

Zatímco v rodinném domě lze očekávat propojení kuchyně, jídelny a obývacího pokoje, v hotelu bývá propojen obývací pokoj navíc i s ložnicí. A právě tak je zařízena kruhová vila. Na ložnici pak navazuje logicky i koupelna.

Interiér je zařízen moderně a s ohledem na přítomnost dvou psů. - POdlaha je z leštěného betonu, na stěnách se doplńují obklady z kamene a dřeva.

Interiér je zařízen moderně a s ohledem na přítomnost dvou psů.

FOTO: Hannah Anthonyszová

Interiér je zařízen moderně a s ohledem na přítomnost dvou psů. - Podlaha je z leštěného betonu, na stěnách se doplňují obklady z kamene a dřeva.

Podlaha je z leštěného betonu, na stěnách se doplňují obklady z kamene a dřeva.

FOTO: Hannah Anthonyszová

Jediným dělicím prvkem v interiéru je mírně zaoblená stěna, která má posuvnou část, díky níž lze například ve chvíli, kdy je v domě návštěva, ložnici oddělit od zbytku domu.

Hlavní osa pohybu po domě má kruhový tvar. Začíná u vstupu, návštěvník přichází do prostoru kuchyňské zóny, na niž navazuje jídelna. Za ní je největší plocha věnovaná obývacímu pokoji, jenž se těší nejhezčímu výhledu na zahradu a les za ní.

Pokud návštěvník poputuje po obvodu domu dále, vstoupí do uličky vedoucí do již zmiňované ložnice. Za ní je už jen malá koupelnová zóna, která přes zeď sousedí s prostorem vstupu.

Půdorys interiéru domu

Půdorys domu

FOTO: 123DV