Za velké se počítají obklady s rozměry 20 x 60 cm, 30 x 60 cm až 60 x 60 cm a dnes jsou velmi oblíbené. Výhody této velkoplošné keramiky jsou jasné: menší počet spár, a tím pádem snazší údržba, optické zvětšení prostoru, dojem sjednocenosti.

K odlehčení koupelny přispěje i stylová střídmost a světlejší odstíny, proto jim při výběru dávejme přednost.

Nakupujeme do rezervy

Investice do nových obkladů není právě malá, proto raději vybírejme v kamenných obchodech, kde máme možnost vzorek si prohlédnout, osahat nebo přímo vidět realizaci v kóji.

Velké formáty obkladů znamenají menší počet spár, snazší údržbu a dojem kompaktnosti. Střízlivý styl a světlé odstíny navíc koupelnu opticky zvětší.

Velké formáty obkladů znamenají menší počet spár, snazší údržbu a dojem kompaktnosti. Střízlivý styl a světlé odstíny navíc koupelnu opticky zvětší.

FOTO: Jika

Určitě si nakoupíme materiál do rezervy (10 - 15 %), protože musíme počítat s prořezy. Také při transportu materiálu nebo vlastní práci se může dlažba či obklad rozbít.

A navíc nikdo neví, zda se nám po čase nezačne drolit spára, dlažba odlupovat od podkladu a třeba i praskne. Může se to stát, když se nedodrží správný technologický postup, např. se nanese málo lepidla (správně se používá metoda oboustranného nanášení zubovou stěrkou).

Při dodatečné renovaci se náhradní kus dlažby opravdu hodí, protože je nepravděpodobné, že po určité době seženeme stejnou výrobní šarži (rozměr a barevný odstín).

Vlastní pokládka

Správná příprava: podklad je pevný, vyzrálý, čistý a rovný. Důležité je rozměření dilatačních spár a jejich proříznutí v podkladu, kde se snažíme přizpůsobit dilataci konstrukci podlahy a formátu dlažby. Savé podklady opatříme penetrací.

Vždy aplikujeme metodu oboustranného nanášení lepicího tmelu zubovou stěrkou se zubem min. 10 mm. Docílíme lepší rovinnost, bezdutinkový kontakt a správné spojení keramiky s podkladem.

Vždy aplikujeme metodu oboustranného nanášení lepicího tmelu zubovou stěrkou se zubem min. 10 mm. Docílíme lepší rovinnost, bezdutinkový kontakt a správné spojení keramiky s podkladem.

Při lepení velkoformátové keramiky používáme metodu oboustranného nanášení lepicího tmelu zubovou stěrkou (podklad a rub dlažby), protože jedině tak docílíme bezdutinového kontaktu a dobrého spojení keramiky s podkladem.

Přebytečné množství spárovací hmoty odstraníme pečlivým mytím. Konkrétně použijeme molitanové hladítko a čistou vodu.

Přebytečné množství spárovací hmoty odstraníme pečlivým mytím. Konkrétně použijeme molitanové hladítko a čistou vodu.

Při pokládce dodržujeme dilataci spár a hlídáme, aby se nezanesla tmelem či spárovací hmotou, jinak ztratí svoji funkčnost. Po vytvrdnutí lepicího tmelu a vyčištění spár je čas k vyspárování.

Spárovací hmotu zatíráme neoprenovou či gumovou stěrkou a po určité době nutné pro zavadnutí ji opakovaně vymýváme molitanovým hladítkem a čistou vodou. Na konečné mytí použijeme speciální roztok.

Pohlídejte si

Vertikálně kladené formáty obkladů působí v prostoru dynamicky, zatímco obkladačky použité horizontálně prostor harmonizují.

Kalibrované obklady mají hrany zabroušeny s vysokou přesností, umožňují pokládku s úzkou spárou 2 mm. Označují se písmenem R.

Pro nekalibrované obklady je důležitý rozměr produktu obsažený v šarži a uvedený na kartonu. Tento rozměr hlídáme při skladbě více druhů keramických obkladů do jedné plochy (musí být stejný).

Může se vám hodit na službě Zboží.cz: