Na cenu Vydrovou nominovala Česká komora architektů (ČKA). Podle Komory dnes menší východočeské městečko Litomyšl už od devadesátých let právem platí za Mekku současné architektury.

Českou komoru architektů těší ocenění o to víc, že pozici městského architekta dlouhodobě prosazuje. Je jen málo měst, kde je spolupráce s městským architektem skutečně k tak velkému prospěchu podoby města, jako je tomu právě v Litomyšli.

Vydrová je i spoluautorkou rekonstrukce Moravské galerie v Brně.

Vydrová je i spoluautorkou rekonstrukce Moravské galerie v Brně.

FOTO: archiv ČKA

Právě pozice městského architekta je prostředkem pro udržení dlouhodobě kvalitní a funkční podoby města. Dobrou zprávou je, že Česká komora architektů aktuálně k této pozici vydala manuál. Vnímá totiž postavu městského architekta jako garanta kvalitní podoby našich měst a obcí.

Působení takového architekta v památkově bohatém městě Litomyšl je na první pohled složitým úkolem. Jak je ale vidět, i tato oblast se může rozvíjet moderním způsobem při citlivém respektování historického prostředí.

Architektkou navržená Galerie Pakosta v Litomyšli byla ostatně v letošním roce oceněna Cenou Klubu Za starou Prahu jako jedna ze tří nejlepších staveb v historickém prostředí. [celá zpráva]

Novostavba galerie Pakosta v Litomyšli má podobu menší veže, která skvěle zapadá do okolní zástavby.

Novostavba Galerie Pakosta v Litomyšli má podobu menší věže, která skvěle zapadá do okolní zástavby.

FOTO: archiv ČKA

Zdeňka Vydrová působí jako městská architektka už téměř čtvrt století. Dokázala vzbudit zájem veřejnosti o kvalitní architekturu. Za jejího působení v Litomyšli proběhla řada architektonických soutěží. Přispěla tak k transparentnosti v oblasti zadávání veřejných zakázek.

„Zdeňka Vydrová dokazuje, že jakýkoli úkol, s nímž se městský architekt setkává, má elegantní a čisté řešení. Zejména její citlivý a nadčasový přístup k historickému prostředí města je naprosto obdivuhodný,” uvedla ČKA.

Vydrová je spoluautorkou rekonstrukce a dostavby pavilonu G pro Brněnské veletrhy a výstavy.

Vydrová je spoluautorkou rekonstrukce a dostavby pavilónu G pro Brněnské veletrhy a výstavy.

FOTO: archiv ČKA

Podobný rozvoj moderní architektury jako v Litomyšli se odehrává i v oblasti Poberounska. Dokazuje to řada staveb přihlášených do soutěže o Českou cenu za architekturu. [celá zpráva]