Architekti rodině navrhli dům, který je umístěn v severovýchodním rohu parcely. Z východní strany je tak přirozeně chráněn před větrem hradbou stromů, zatímco z oken sahajících od země takřka až ke stropu se nabízí nádherný výhled na jihozápad na venkovskou krajinu.

Dům je posazen na velké základové desce, která jej v některých místech vyzdvihává až 60 cm nad okolní terén. Vyrovnávají se tím mj. jeho nerovnosti.

Dům je posazen na velké základové desce, která jej v některých místech vyzdvihuje až 60 cm nad okolní terén. Vyrovnávají se tím mj. jeho nerovnosti.

FOTO: Jinas Bjerre-Poulsen

Dům svým majitelům nabízí plochu 247 čtverečních metrů a nad okolní terén je vyzdvižen díky 60 cm vysoké základové desce, na níž je postaven.

Navzdory rurálnímu prostředí architekti nevolili k jeho uzavření sedlovou střechu, ale pouze plochou, díky níž (a celkové výšce 2,8 m) působí v krajině nenápadněji.

Fasády domu jsou obloženy vertikálně orientovanými modřínovými prkny.

Fasády domu jsou obloženy vertikálně orientovanými modřínovými prkny.

FOTO: Jinas Bjerre-Poulsen

Interiér domu navrženého na čistě obdélníkovém půdorysu je rozdělen do dvou částí oddělených centrální halou.

Společenská zóna tvořená obývacím pokojem, jídelnou a kuchyní je od vstupu směrem nalevo, naopak klidová zóna, tvořená trojicí ložnic, je na pravé straně.

Šedavé odstíny charakteristické pro větrem a deštem ošlehané modřínové dřevo uplatnili architekti i v interiéru domu.

Šedavé odstíny charakteristické pro větrem a deštěm ošlehané modřínové dřevo uplatnili architekti i v interiéru domu.

FOTO: Jinas Bjerre-Poulsen

Vstup do domu je zasazen do jeho centrální části, kde návštěvník přichází rovnou do prostorné haly. Jejím ústředním prvkem jsou kamna na dřevo.

Z haly je po stranách možno nahlédnout do stran skrz celý dům.

FOTO: Jinas Bjerre-Poulsen

Obývací pokoj je od jídelny oddělen přepážkou, v níž je zabudovaný krb a která nesahá ani k jedné obvodové zdi domu.

Obývací pokoj je od jídelny oddělen přepážkou, v níž je zabudován krb a jež nesahá ani k jedné obvodové zdi domu.

FOTO: Jinas Bjerre-Poulsen

Obývací pokoj je od jídelny oddělen cihlovou přepážkou, do níž je zakomponován krb ne dřevo. Podobným způsobem je oddělena kuchyň od haly. Jako oddělující prvek slouží box, v němž je vložena toaleta, šatna a komora.

V obývacím pokoji nechybí krb.

V obývacím pokoji nechybí krb.

FOTO: Jinas Bjerre-Poulsen

Směrem na východ, kde je dům více stíněný, jsou umístěny tři ložnice. Hlavní ložnice je na samém konci domu a doprovází ji vlastní koupelna a šatna. Kolem dalších dvou se do ložnice majitelů přichází chodbou. Ty se dělí o jednu společnou koupelnu.

Architekti při návrhu interiéru kladli důraz na udržení rustikálního charakteru.

Architekti při návrhu interiéru kladli důraz na udržení rustikálního charakteru.

FOTO: Jinas Bjerre-Poulsen

Zajímavé je otevření fasád domu. Společenská zóna má otevřenou fasádu na západní straně a východní – s výjimkou jednoho velkého okna na úrovni kuchyně – je uzavřena.

Také soukromá část domu má západní fasádu celou otevřenou, ovšem na této straně vede ve skutečnosti jen chodba. Proto má každá z místností své vlastní velké okno směřující na východ. Nejvíce světla má tak v této části domu hlavní ložnice, zalévaná denním světlem z obou světových stran.

Příjemnou atmosféru v hale navozují kamna na tuhá paliva.

Příjemnou atmosféru v hale navozují kamna na tuhá paliva.

FOTO: Jinas Bjerre-Poulsen

Při západní straně domu vede chodba, jež propojuje všekerý jeho interiér a tvoří tak jednu z os. Ta druhá vede napříč vstupní halou.

Při západní straně domu vede chodba, jež propojuje veškerý interiér a tvoří tak jednu z os. Ta druhá vede napříč vstupní halou.

FOTO: Jinas Bjerre-Poulsen

Přání klientů, aby dům svým vzhledem zapadl do okolní krajiny, architekti splnili téměř do puntíku. Na fasádách použili vertikálně orientovaná prkna z modřínového dřeva, jež lze objevit nejenom na budově, která na pozemku již stála, ale která použili i stavitelé v okolí.

Modříny jsou pak navíc lokálního původu. Dřevo nenápadně doplňují ocelové prvky v tmavě šedé barvě.

Architekti dům navrhli tak, aby po většinu roku mohl přijímat co nejvíce tepla jen díky chytré orientaci vůči zeměpisným stranám. Nadměrnému přehřívání pak brání stínící prvky v interiéru (žaluzie) i exteriéru (mohutné okenice).

Architekti dům navrhli tak, aby po většinu roku mohl přijímat co nejvíce tepla jen díky chytré orientaci vůči světovým stranám. Nadměrnému přehřívání pak brání stínicí prvky v interiéru (žaluzie) i exteriéru (mohutné okenice).

FOTO: Jinas Bjerre-Poulsen

Zajímavým detailem je provedení dvojice komínů na domě, jež jsou postaveny z ručně vyrobených cihel v různých odstínech šedi.

Architekti je opět zvolili tak, aby co nejlépe ladily s dřevěným obložením domu, které postupem času, působením povětrnostních vlivů, rovněž zešedne.

Uspořádání domu (zleva doprava): Obývací pokoj, jídelna, kuchyň, komora, toaleta a šatna, vstupní hala, ložnice, koupelna, ložnice, koupelna a šatna přináležející k hlavní ložnici.

Uspořádání domu (zleva doprava): obývací pokoj, jídelna, kuchyň, komora, toaleta a šatna, vstupní hala, ložnice, koupelna, ložnice, koupelna a šatna přináležející k hlavní ložnici.

FOTO: Norm Architects