Energie ze slunce na sebe upozorňuje hlavně jednoduchou instalací a kombinací s jinými otopnými systémy. Solární kolektory v uplynulých letech přesvědčily, že mají své opodstatnění i v našich klimatických podmínkách.

Délka slunečního svitu u nás se pohybuje od 1400 do 1700 hodin ročně a záření působící kolmo na 1 m2 plochy dosahuje hodnoty 800 až 1000 W.

To znamená, že při dobré účinnosti solárního systému získáme z kolektoru o velikosti 9 m2 až 300 l vody o teplotě 60 stupňů Celsia.

Solární kolektory jsou řešením, jak vyzrát na vysoké ceny energií a zachovat si příjemný standard v bydlení a ještě více ušetřit.

Solární kolektory jsou řešením, jak vyzrát na vysoké ceny energií a zachovat si příjemný standard v bydlení a ještě více ušetřit.

FOTO: Revolt

Ploché kolektory

Tento typ kolektorů se používá v rodinných domech hlavně k ohřevu teplé užitkové vody a také k přitápění (nejlépe v kombinaci s jinými otopnými systémy), pro přihřívání vody v bazénech i pro vyhřívání skleníků.

Praktické je využívání solárního systému v chatách a chalupách, kde se celoročně nebydlí, protože získané teplo alespoň temperuje místnosti i v zimě.

Vitosol 100-F je cenově velmi atraktivní (14 397 Kč) plochý kolektor pro ohřev teplé vody a letních bazénů.

Vitosol 100-F je cenově velmi atraktivní (14 397 Kč) plochý kolektor pro ohřev teplé vody a letních bazénů.

Ploché (také kapalinové) kolektory se instalují dodatečně v domech, které již svůj zdroj centrálního vytápění mají.

V letním období ale dochází u kolektorů k přebytkům tepla a v zimním období nedodávají do systému skoro žádné tepelné kalorie.

Výkonný, cenově atraktivní plochý kolektor umožňuje univerzální montáž na střechu i na volné prostranství vodorovně nebo svisle.

Výkonný, cenově atraktivní plochý kolektor umožňuje univerzální montáž na střechu i na volné prostranství vodorovně nebo svisle.

FOTO: KM Beta (2x)

Vakuové kolektory

Také tyto kolektory patří mezi kapalinové, i když použitá vakuová izolace navíc chrání kolektor před nepříznivými povětrnostními vlivy, čímž zvyšuje jeho přímou účinnost. Vakuové kolektory pracují i v teplotách pod bodem mrazu.

Solární ohřev bazénu a TUV, 6 kolektorů na ploché střeše se jmenovitým výkonem 9,2 kW. Cena 190 875 Kč po odečtení dotace NZÚ 80 000.

Solární ohřev bazénu a TUV, 6 kolektorů na ploché střeše se jmenovitým výkonem 9,2 kW. Cena 190 875 Kč po odečtení dotace NZÚ 80 000 Kč.

FOTO: SVP Solar (3x)

Oblíbené jsou ploché kolektory skládající se ze skleněných trubic uložených v nosném rámu. V trubicích s vyčerpaným vzduchem jsou měděné absorbéry, pohlcující sluneční energii, kterou odvádějí do expandéru a předávají pracovní kapalině.

Vakuové kolektory ušetří 55-75 % nákladů spojených s přípravou teplé užitkové vody a až 40 % nákladů na vytápění. Při správném nadimenzování soustavy (nepřehřívání systému) je to celoročně nejúčinnější způsob získávání tepla.

Elegantní a atraktivní design a konstantně vysoký výkon bez rizika znečištění má vakuový trubicový kolektor, jenž vyžaduje méně plochy než plochý kolektor.

Elegantní a atraktivní design a konstantně vysoký výkon bez rizika znečištění má vakuový trubicový kolektor, jenž vyžaduje méně plochy než plochý kolektor.

V našem klimatickém pásmu je vakuový trubicový kolektor jeden z nejúčinnějších.

Přípojka na topení

Solární kolektory se obvykle připojují na centrální vytápění, vždy souběžně s jiným tepelným zdrojem (kotlem či tepelným čerpadlem).

Z hlediska úspor se sluneční systémy nejvíce osvědčily ve spojení s podlahovým vytápěním, kde v přechodném období plně nahrazují všechna topná média.

Vhodná orientace

Umístění solárního kolektoru má být orientováno na jih nebo mírně na západ, kdy lze využít energii zapadajícího slunce.

Nejvíce energie přijímají kolektory umístěné kolmo ke směru záření (v létě je úhel nastavení 30°, v zimě 60° a při celoročním provozu cca 45°).

RD Králův Dvůr 2013. Fotovoltaická elektrárna o výkonu 4,9 kWp. Cena 239 170 Kč.

RD Králův Dvůr 2013. Fotovoltaická elektrárna o výkonu 4,9 kWp. Cena 239 170 Kč

Důležité je ochránit zařízení před větrem, aby se zbytečně neochlazovalo. Nutné jsou také co nejkratší rozvody s kvalitní tepelnou izolací. Dobrý přístup pro pravidelnou kontrolu a údržbu je samozřejmou podmínkou.

Co máme zohlednit při výběru

Při výběru posuzujeme zejména energetickou účinnost, která má odpovídat účelu, pro jaký budeme kolektor používat. Dalšími kritérii jsou cena, životnost (20-25 let) i uživatelský komfort. Sem patří minimální nároky na obsluhu a údržbu či možnost recyklace.

Při dodatečné instalaci počítejme s tím, že si solární systém vyžádá malý zásah do objektu.

Solární systém pro ohřev TUV a 2 teplovzdušné panely SolarVenti instalované v Mukařově.

Solární systém pro ohřev TUV a 2 teplovzdušné panely SolarVenti instalované v Mukařově

Projekt schvaluje stavební úřad, takže návrh i montáž svěříme vždy odborníkům!

Velikost solárního systému

Průměrná spotřeba teplé vody je 40 až 50 l na osobu a den. Pro zahřátí tohoto množství vody potřebujeme 1-1,2 m2 kolektorové plochy. Z toho vyplývá, že pro 3-4člennou rodinu potřebujeme zásobník o velikosti 200 l a kolektorové pole o velikosti 4-5 m2.

V praxi se ale osvědčil větší zásobník, abychom měli zásobu teplé vody i na další den.

Řešení pro levný ohřev pitné vody ve spojení se slunečními kolektory a topným kotlem je kolektor Vitocell 100-B, který se dodává se zásobníky o objemu 300, 400 a 500 l.

Řešení pro levný ohřev pitné vody ve spojení se slunečními kolektory a topným kotlem je kolektor Vitocell 100-B, který se dodává se zásobníky o objemu 300, 400 a 500 l.

Proč je systém levnější na fasádě
Kratší rozvody do strojovny, méně izolace na rozvody
Bezproblémová údržba kolektorů a rozvodů
Jednodušší a levnější montáž
Vzhled kolektorů lze přizpůsobit vzhledu oken
Odpadají ocelové nebo hliníkové konstrukce pod kolektory
Neřeší se statika budov jako u rovných střech
Bezpečná obsluha v případě poškození
Jednodušší uzemnění
Zajímavý architektonický prvek
Rozvody (bojler, kotelna) v suterénu jsou přístupnější
Nižší tepelné ztráty v rozvodech
Rychlejší návratnost investic
Variabilní rozměry kolektoru slouží jako tepelná izolace budov
Svislá poloha kolektoru znamená vyšší účinnost, v létě se kolektory nepřehřívají a v zimě nezapadají sněhem