„Istanbul je možná jedním z nejmarkantnějších příkladů totálně neudržitelného rozvoje obchodních zón a prostředí. Ještě před 20 lety byla ve městě prakticky jen hrstka obchodní center, zatímco dnes je město zaplaveno stovkami. Mnohá z nich ovšem bojují o to, aby nalezla smysl své existence. Je absolutně jasné, že budoucí centra budou muset být stavěna chytře a budou muset mnohem tvrději pracovat, aby našla vnímavého a věrného zákazníka,“ říkají architekti, kteří vymysleli pro své centrum podobu ve stylu velkých skleněných bublin nenápadně se vynořujících ze zelené krajiny.

Důležitým rysem ovšem je, že velké množství komerčních prostor, které u běžných center stejně nemají šanci na přístup denního světla, prakticky umístili pod povrch země. Vzhled krajiny tak jimi není zbytečně rušen a uživatelé a návštěvníci ve skutečnosti o nic nepřicházejí.

Nové obchodní a rezidenční centrum má splnit více účelů a požadavků, než standardní cnetra, jimiž istandbul přetéká.

Nové obchodní a rezidenční centrum má splnit více účelů a požadavků, než standardní centra, jimiž Istanbul přetéká.

„V tržním prostředí, kde mají značky běžně přednost před designovými aspekty, my pevně věříme tomu, že neexistuje žádný jiný „skutečný luxus“, než zelená plocha v srdci města,“ podotýkají architekti.

Udržitelnosti centra jeho autoři přizpůsobili volbu materiálů, technologie, ale samozřejmě i jeho orientaci, topografii atd. Ze správného zacházení se slunečním světlem a jeho přísunem, ze správného zacházení s vodou a dalšími přírodními vlivy budou ovšem těžit nejenom obchodní části centra, ale v prvé řadě trvalí obyvatelé, kteří získají moderní ekologické bydlení v hezkém a promyšleně projektovaném prostředí.

Hlavním odlišujícím prvkem nově vznikajícího centra je kvalita prostředí jež budoucím klientům a rezidentům nabídne.

Hlavním odlišujícím prvkem nově vznikajícího centra je kvalita prostředí, jež budoucím klientům a rezidentům nabídne.

I proto autoři projekt, jenž do jisté míry připomíná návrhy francouzského designéra Vincenta Callebauta, označují jako eko-lifestylové centrum, a doufají, že se stane inspirací pro budoucí zástavbu v Turecku.

Centrum vznikne v údolí, podél vodního toku.

Centrum vznikne v údolí, podél vodního toku.

Velké procento prostorů bude uloženo pod úrovní země.

Velké procento prostor bude uloženo pod úrovní země.