„Podlahu jsme uložili na dřevěný trámový rošt, který jsme zapustili do obvodových zdí. Vstup do pokojíku je v místě původního záklopu,“ popisuje čtenářka.

Podlaha je položena na dřevěném trámovém roštu zapuštěném do obdových zdí.

Podlaha je položena na dřevěném trámovém roštu zapuštěném do obvodových zdí.

Na rošt jsou položeny OSB desky.

Na rošt jsou položeny OSB desky.

Velkou pozornost věnovali majitelé především provedení a hlavně kvalitě střechy. Ukázalo se, že původní střešní krytina i trámy jsou v pořádku, a nebyl tudíž důvod je měnit.

„Po prostudování všech možných variant jsme zvolili vestavbu pod krokvemi se vzduchovou mezerou. Záklop jsme provedli z OSB desek do vlhka, pak následovala 15 cm silná vrstva polystyrénu, na ni přerušovaný dřevěný rošt pro vzduchovou mezeru, následně sádrokarton, ze vzduchové mezery je husím krkem odváděn vzduch do meziprostoru za zadní stěnou a pak do prostoru pod krokve,“ vysvětluje Martina skladbu střechy.

Pokládka dřevěné podlahy

Pokládka dřevěné podlahy

Do pokojíku se vystupuje po schůdcích vedoucí do otvoru po původním záklopu.

Do pokojíku se vystupuje po schůdcích vedoucích do otvoru po původním záklopu.

Prioritou při rekonstrukci podkroví bylo zachování výměny vzduchu v meziprostorech. Jejich rodinný dům je z roku 1934, nikdy ovšem netrpěl vlhkostí. Proto bylo důležité zajistit, aby i nadále mohl volně dýchat. Zda se tento cíl skutečně podařilo splnit, ověří, jak píše Martina, samozřejmě až čas.

K izolaci střechy majitelé zvolili 15 cm tlusté izolační panely z polystyrénu.

K izolaci střechy majitelé zvolili 15 cm tlusté izolační panely z polystyrénu.

Nejdůležitějším bodem rekonstrukce podkroví bylo rozhodnutí, zda je parotěsně uzavřít, nebo je naopak nechat dýchat. Rodina čtenářky zvolila nakonec druhou variantu.

Nejdůležitějším bodem rekonstrukce podkroví bylo rozhodnutí, zda jej parotěsně uzavřít, nebo naopak nechat dýchat. Rodina čtenářky zvolila nakonec druhou variantu.

„Vytápění jsme vyřešili přidáním jednoho radiátoru připojeného na stávající rozvod s plynovým kotlem. Po měření termovizí nebyl zjištěn žádný výrazný únik tepla a ani se netvoří plísně nebo vlhko. Rekonstrukce má za sebou nynější zimní období, tak jsme ještě zvědaví, jak bude v interiéru v letních parnech,“ dodává čtenářka.

V novém pokoji má syn vytoužené soukromí a především klid na studium.

V novém pokoji má syn vytoužené soukromí a především klid na studium.

Rodina novým prostorem v podkroví získala 21 m2 obytné plochy a dospělý syn má místnost, kde může nerušeně studovat. Cena realizace se vyšplhala na 120 000 korun.