Stavba, jež funguje jako kavárna a prostor pro společenské události okolních obyvatel, vzbuzuje svým řešením velkou pozornost odborné i laické veřejnosti.

Skleníku, přestože je jakýmsi doplňkem stavby, nechybí nic, co by se očekávalo - je dost prostorný, aby se do něj vešly záhony pro pěstování plodin, spousty květináčů a jako bonus může návštěvníkům nabídnout nádherné výhledy do okolí, zejména pak na jezero Vättern.

Dům hezky zapadá do okolní krajiny.

Dům hezky zapadá do okolní krajiny.

FOTO: Ulf Celander

Horní patro tvoří skleník.

Horní patro tvoří skleník.

FOTO: Ulf Celander

Okolí domu nesoucího název Naturhus (Přírodní dům) je charakteristickou ukázkou švédského venkova. Všude jsou rozesety stavby rodinných domků, farem a stodol, jejichž střechy mají přísně sedlový tvar a fasády typickou červenavou barvu.

Bylo zřejmé, že také nová budova bude vykazovat stejnou charakteristiku a nenápadným způsobem zaplní místo po bývalé stodole.

Všechna okna jsou chráněna okenicemi, které se zavírají vždy, když dům není v provozu.

Všechna okna jsou chráněna okenicemi, které se zavírají vždy, když dům není v provozu.

FOTO: Ulf Celander

Specifickým rysem je důsledné opatření všech oken okenicemi chránícími interiér před zbytečným prochládáním v době, kdy dům není využíván.

Dům má vlastní obytné jádro, které je plně izolované.

Dům má vlastní obytné jádro, které je plně izolované.

FOTO: Ulf Celander

Stavba obklopená skleníkem dokáže produkovat vlastní plodiny. Navíc tím směřuje obyvatele k ekologicky šetrnému stylu života.

Stavba obklopená skleníkem dokáže produkovat vlastní plodiny. Navíc tím směřuje obyvatele k ekologicky šetrnému stylu života.

FOTO: Ulf Celander

Skleník je zavlažován tzv. šedou vodou z domu (tedy odpadní vodou, která však neobsahuje fekálie a moč). Díky tomu nebylo potřeba dům napojovat na místní čističku.

Navíc, život uvnitř skleníku jeho obyvatele přímo směruje ke stylu života, který je trvale udržitelný a který za sebou nezanechává toxickou stopu.

Dům má díky skleníku v exteriéru své vlastní příjemné mikroklima, a to ve všech ročních obdobích.

Dům má díky skleníku v exteriéru své vlastní příjemné mikroklima, a to ve všech ročních obdobích.

FOTO: Ulf Celander

FOTO: Ulf Celander

Jak podotýkají architekti, když má člověk jíst to, co vypěstuje na záhoncích zalévaných vlastní odpadní vodou, celkem rychle si rozmyslí, co bude produkovat za odpad.

FOTO: Ulf Celander

Zatímco exteriér domu je celý červený, interiéru vládne bílá barva.

Zatímco exteriér domu je celý červený, interiéru vládne bílá barva.

FOTO: Ulf Celander

Koncept domu není ve Švédsku ničím novým. Poprvé s ním přišel už v 70. letech tamní architekt Bengt Warne. Základem je izolované jádro, které slouží jako hlavní obytný prostor. To je obklopeno skořepinou s vlastním mikroklimatem - skleníkem. Ačkoli skleník není přímo vytápěn, panuje v něm po většinu roku stejné klima, jako mají v severní Itálii.

Díky tomu je v něm možné pěstovat plodiny z jižních zemí, které by jinak v chladném švédském klimatu nepřežily. Naopak obyvatelé domu profitují z mikroklimatu vytvářeného skleníkem, neboť okolní vzduch, který přichází do domu, je již „předehřátý“.

FOTO: Ulf Celander

Z domu je nádherný výhled.

Z domu je nádherný výhled.

FOTO: Ulf Celander

Výsledkem konceptu, který v Uppgränně pomohli realizovat specialisté z poradenské splečnosti Greenhouse Living, je dům se sníženou spotřebou energií, produkující vlastní plodiny místo odpadů a tedy obecně velice přátelský k okolnímu životnímu prostředí.