Koncem 19. století se Světce nedaleko Tachova začaly přeměňovat na oblíbenou rezidenční čtvrť a postupně se v nich rozvíjela luxusní zástavba určená tachovským společenským elitám.

Stavebníkem zmíněné vily byl vrchní lesní kontrolor windischgrätzského panství Johann Helm společně se svou manželkou Magdalenou. Vypracování plánů i samotnou stavbu svěřili činorodému tachovskému staviteli přelomu 19. a 20. století Josefu Erlerovi.

Vzhled vily změnila přesvaba.

Vzhled vily změnila přestavba.

FOTO: Publikace Slavné vily Plzeňského kraje

Novostavba vily ve Světcích byla dokončena v červenci 1898 a manželé Helmovi se mohli nastěhovat. Část vily pronajímali. O domácnost pečovaly služebná Anna Schneiderová a kuchařka Magdalena Windischová.

Obyvatelé mohli relaxovat pohledem z balkonu do udržované zahrady,¨.

Obyvatelé mohli relaxovat pohledem z balkónu do udržované zahrady.

FOTO: Publikace Slavné vily Plzeňského kraje

Po první světové válce byla část vily pronajata tachovskému notáři Hugo Kirschovi, který objekt začátkem roku 1922 koupil a během následujících deseti let nechal přestavět.

Vila připomíná malý zámeček a je patrová. Historizující symetrické řešení hlavní strany bylo umocněno v návrhu poměrně rozlehlým pozemkem.

Nákres vily ukazuje symetrickou hlavní stranu vily.

Nákres vily ukazuje symetrickou hlavní stranu vily.

FOTO: Publikace Slavné vily Plzeňského kraje

Co s vilou bylo během druhé světové války a těsně po ní, se neví. K oficiálnímu převodu celé nemovitosti došlo až v roce 1957, kdy objekt získala Krajská správa lesů Plzeň.

Od poloviny osmdesátých let 20. století je vila ve vlastnictví učňovské školy ve Světcích.