Za stavebníka domu bývá považován Christian d´Elvert, historik a komunální politik, který byl po tři období brněnským starostou. Není ale vyloučeno, že koupil pozemky na dnešní Veslařské ulici i s dokončenou novostavbou. Neznámý stavitel jí dal podobu palladiánské příměstské vily inspirované antickou architekturou.

Stavba měla centrální dispozici. Obytné místnosti ve zvýšeném přízemí tak byly seskupeny kolem čtvercového salónu, který se otevíral verandou do východní strany vily.

Stavbu krášlí působivé sloupoví.

Stavbu krášlí působivé sloupoví.

FOTO: Autorský tým Slavné brněnské vily

Na severní straně bylo u salónu okázalé podkovovité schodiště. Hlavní strany vily byly harmonicky členěny soustavou říms a polosloupů. Hlavní osu vyznačovaly pravoúhlé výstupky, východní pak byl zdůrazněn štítovým průčelím verandy.

Architekt Leopold Bauer vilu zvětšil

Nový vlastník vily Rudolf Rohrer, majitel největší brněnské tiskárny a prezident spolku moravských tiskařů, se rozhodl v roce 1910 vilu rozšířit. O projekt přestavby požádal právě Leopolda Bauera.

Podle jeho plánů byla budova zvýšena o jedno poschodí, ve kterém byly umístěny pokoje rodičů a starších dětí. V ústředním prostoru vily byla zařízena jídelna a obytné místnosti byly přeměněny na salón a pánský pokoj.

Zbývající prostory přízemí po přestavbě sloužily hostům a stavebníkově dceři.

Interiéry vily jsou hodně prostorné.

Interiéry vily jsou hodně prostorné.

FOTO: Autorský tým Slavné brněnské vily

Architekt zachoval styl neorenesančních fasád, stavbu zdobil jen jednoduchými geometrickými poli mezi okny. Další úpravy byly podle Bauerova projektu provedeny v roce 1914, kdy byl přistavěn výstupek s tanečním sálem.

Novodobou podobu nadstavby prozrazovala menší výška místností. Přístavba se také lišila od staršího jádra stavby širokými okny. V parku byly při přestavbě vytvořeny i tenisové kurty a bazén.