Hlavními architekty stavby jsou Ivan Šrom a Kateřina Mašková z VPÚ Deco Praha, což je projektová, konzultantská a inženýrská společnost. Autoři navrhli organickou stavbu, inspirovanou tvary přírody, která má připomenout zaměření ústavu na organickou chemii.

Nový pavilon je poctou profesoru Antonínu Holému, který se v oblasti chemie proslavil. Nadzemní patra jsou určena pro chemické laboratoře, podzemí je vyhrazeno pro technické zázemí, garáže, sklady a serverovnu s nezbytnou výpočetní technikou.

Architekti zvolili výrazné prosklení stavby, která je jinak umístěna na celkem stinném místě.

Architekti zvolili výrazné prosklení stavby, která je jinak umístěna na celkem stinném místě.

FOTO: Novinky

Probíhající rekonstrukce a dostavba areálu Ústavu organické chemie a biochemie obohacuje prostor o nové objekty. Cílem změn je vytvořit přehledné a funkční soudobé špičkové vědecké pracoviště na technologické úrovni.

Okolí stavby zatím není finálně upravené a na stavbu tak není optimální výhled.

Okolí stavby zatím není finálně upravené a na stavbu tak není optimální výhled.

FOTO: Novinky

Na dokončenou budovu biochemie navazuje rekonstrukce hlavní historické budovy na Flemingově náměstí. Ta je dílem autorů Josefa Záruby - Pfeffermanna (který studoval u slavného architekta Jana Kotěry) a Jana Zázvorky. Celková proměna areálu by měla skončit zhruba za dva roky.

Stará budova se už začala rekonstruovat.

Stará budova se už začala rekonstruovat.

FOTO: Novinky

Stavba je k vidění na adrese Flemingovo náměstí 2, Praha 6 - Dejvice. Ve dnech 13. až 15. listopadu se v Pavilonu má uskutečnit den otevřených dveří pro veřejnost. Za návštěvu stojí i okolní nové budovy. Hlavně Národní technická knihovna od studia Projektil Architekti.