Osmipatrová budova v sobě slučuje - jak je u architekta zvykem - prvky bioklimatické architektury s velmi elegantní, precizně geometrickou formou.

Stavba, jež by měla stát na severním okraji velkého parku, má podobu obří Möbiovy pásky, která se zvedá na třech jako strom ze země rostoucích pilířích. Tím, že není „přilepená” k zemi, odhaluje rozlehlé vstupní nádvoří, kde se nalézají květinové zahrady s jezírky.

Pohled na vnitřní náměstí

Pohled na vnitřní náměstí

FOTO: Vincent Callebaut Architectures - www.vincent.callebaut.org

Podstatou kouzla ocelové konstrukce stavby je pravidelné opakování jednoduchých prvků. Základní část má profil rovnoramenného trojúhelníka, jehož strany tvoří trubkové nosníky.

Osmdesátka trojúhelníků je vzájemně propojena ve středech stran a v rozích silnými sloupy, které tvoří hlavní hrany celého tělesa a rozkládají zatížení na zem. Plášť stavby je skleněný.

Kulturní centrum má ležet na severním rozlehlého parku.

Kulturní centrum má ležet v severní části rozlehlého parku.

FOTO: Vincent Callebaut Architectures - www.vincent.callebaut.org

Tím, jak budou lesknoucí se fasády odrážet své okolí, tj. zrcadlit život okolního města i přírody, stanou se obrazem života lidí, jimž má kulturní centrum sloužit. Sídlit by v jeho budově měla krom jiného i lidová knihovna a muzeum umění.