Ani jedna ze stavebních úprav si nekladla za cíl potlačit minulou přestavbu nebo podobu vily naopak ujednotit. A tak je možné snadno rozlišit jádro původního domu.

V interiérech se zachovala řada historických prvků – dlažby, dveře, okna, dokonce i keramický obklad na toaletě.

Dekorativní prvky pergoly rozhodně stojí za pozornost.

Dekorativní prvky pergoly rozhodně stojí za pozornost.

FOTO: autorský tým Slavné vily Ústeckého kraje

První podlaží vily je zděné, patro hrázděné (prostor mezi nosnými trámky je vyplněn materiálem bez nosné funkce), štíty střech pokrývá bednění z prken.

V přízemí bývaly čtyři pokoje včetně jídelny a pánského salónu, a o patro výš čtyři ložnice a reprezentační salón.

Ornamenty už mají svou patinu.

Ornamenty už mají svou patinu.

FOTO: autorský tým Slavné vily Ústeckého kraje

Roku 1886 se dům rozšířil do zadní části pozemku. Následující přístavba ještě připojila předsíň a čtyřbokou věž se záchodem.

Fasádu zdobí dekorační prvky inspirované lidovou architekturou.

Fasádu zdobí dekorační prvky inspirované lidovou architekturou.

FOTO: autorský tým Slavné vily Ústeckého kraje

Půvabnou památkou na secesní období je vybavení někdejšího pokoje továrníkova syna. Vestavěný rohový sekretář zdobí kování a vitraj (plocha vyplněna různými skly) s charakteristickými rostlinnými motivy.

K jednoznačnému určení autorství vily nejsou dostupné prameny. Pro Josefa Petrovského ale mluví řada faktů - byl mimo jiné Lüdersdorfovým dvorním architektem. Navrhl pro něj i budovy továrny.

Nábytek vily byl zvolen v jednotném stylu.

Nábytek vily byl zvolen v jednotném stylu.

FOTO: autorský tým Slavné vily Ústeckého kraje

Roku 1886 Petrovský nakreslil i dochovaný návrh na rozšíření vily. Mezi architekturou vlastní vily a přístaveb je ale velký rozdíl.

Zatímco pozdější přístavby jsou v neorenesančním stylu, původní vila má prvky historismu. Základní rysy domu také vycházejí z neorenesance, fasádě ale dominují dekorační prvky převzaté z lidové architektury – hrázdění ozdobené dřevořezbami, desky s prořezávanými ornamenty na zábradlí, římsách. Výzdoba pak vrcholí na štítech.