Vilu pro paní ředitelovou Eleonore Priebschovou navrhl známý liberecký architekt Gustav Miksch, který se podílel na stavbách mnoha libereckých historizujících objektů.

Tato vila byla postavena u tehdejší Třídy Františka Josefa a patří k nejstarším objektům tehdy nově vznikající vilové kolonie.

Vila nezapře inspiraci antikou

Vila svojí novorenesanční čistotou vyčnívá ze souboru okolních staveb. K ulici se obrací lodžií, nad kterou stojí z hlediska antických inspirací velmi působivé prvky. Dvojice ženských soch - karyatid - vychází přímo ze vzorů, které zdobí též athénský chrám s názvem Erechtheion.

Architektonické prvky na fasádě vily rozhodně stojí za pozornost.

Architektonické prvky na fasádě vily rozhodně stojí za pozornost.

FOTO: autorský tým Slavné vily Libereckého kraje

Gustav Miksch studoval pravděpodobně i ve Vídni, kde v té době působil slavný architekt dánského původu Theophil Hansen.

Ten v Řecku několik let pobýval a řeckými vzory jsou jeho stavby velmi ovlivněny. Jeho stavby nenalezneme jen v bývalém hlavním městě podunajské monarchie, ale např. i v Brně na tzv. Okružní třídě.

Lodžie je řešena velmi dekorativně.

Lodžie je řešena velmi dekorativně.

FOTO: autorský tým Slavné vily Libereckého kraje

V interiéru je nejdůležitějším prostorem jídelna, přiléhající k lodžii. S jídelnou sousedí na jedné straně salón a na druhé pokoj. Uprostřed vily umožňuje přístup do všech místností chodba, která přímo navazuje na schodiště. Směrem do zahrady jsou umístěny hlavně obslužné místnosti.

Stavbu můžeme stylově dokonce srovnat s podobnými čistě antikizujícími neorenesančními vilami v Praze, které si pro sebe stavěla nejvyšší podnikatelská třída.

Nákres prozrazuje interiérové řešení, kterému dominovala centrální hala.

Nákres prozrazuje interiérové řešení, kterému dominovala centrální hala.

FOTO: autorský tým Slavné vily Libereckého kraje

V meziválečném období vila patřila továrníkovi Richardu Neumannovi, pak ale několikrát změnila majitele. V poválečném období už pochopitelně jako sídlo podnikatelské elity nesloužila. Vnitřní dispozice objektu byla bohužel změněna přestavbami na byty. Kvůli tomu ztratila vila část své autenticity.