Rodinnou vilu ve stylu art deco navrhl (včetně interiérového vybavení) architekt Emil Rösler pro majitele podmokelské tiskárny Rudolfa Brettschneidera.

Vila trochu připomíná stavby v Toskánsku.

Vila trochu připomíná stavby v Toskánsku.

FOTO: Slavné vily Ústeckého kraje

Dvoupodlažní zděná stavba je umístěna ve svažitém terénu v prvorepublikové vilové zástavbě pod děčínskou nemocnicí.

Na první pohled vila zaujme množstvím zdobných prvků na nárožích, římsách i v parapetech oken. Například vysazenou deskovou korunní římsu zdobí splétaný motiv, hlavice sloupů kolem oken v přízemí jsou ovlivněny staroegyptským sochařstvím, papyrové nebo lotosové hlavice lze však nalézt i v interiéru, kolem dveřních otvorů.

Interiér prourazuje kulturní cítění svého architekta.

Interiér prozrazuje kulturní cítění svého architekta.

FOTO: Slavné vily Ústeckého kraje

Dominantní zelená břízolitová fasáda spolu se zpodobněním bohyně lovu Diany ve vstupním prostoru symbolizuje fakt, že Rudolf Brettschneider měl lovectví v oblibě.

Perlou interiéru jsou bohaté vitráže.

Perlou interiéru jsou vysoké vitráže.

FOTO: Slavné vily Ústeckého kraje

Řešení interiéru bohatě obloženého tmavě mořenými dřevěnými deskami vévodí (podle vzoru anglických rodinných domů) patrová přijímací schodišťová hala. Na západní straně jsou obytné místnosti, východní strana je prosvětlena čtyřmi úrovněmi vitráží (plochami vyplněnými různobarevnými skly) s dalšími loveckými, ale i karetními motivy.

Chybějící vitráže nechal nový majitel zcela v duchu původních prvků doplnit vitrážemi s cestovatelským námětem. Původní majitel Rudolf Brettschneider měl zálibu v cestovatelských, hlavně v orientálních motivech.

Půdorys prozrazuje, že interiéry jsou bohatě členěny.

Půdorys prozrazuje, že interiéry jsou bohatě členěny.

FOTO: Slavné vily Ústeckého kraje

Dochovaly se i původní kompozice zahrady ve svahu před vilou, která je usazena až v zadní části parcely. Z terasy s originálním dřevěným zábradlím z vyřezávaných stylizovaných kuželek se do zahrady sestupuje dvouramenným schodištěm. Před schodištěm vily je malý kruhový bazén pro vodní rostliny.