Při zakládání nového nebo obnově starého trávníku si nejdřív rozmyslíme, co od něj očekáváme a jakou péči jsme schopni mu nabídnout. Chceme-li reprezentativní trávník, po kterém se bude chodit jen výjimečně, bude o něj dobře postaráno a nebude zastíněn, určitě sáhneme po golfové směsi.

Málokdo ovšem chce mít trávník jen na koukání. Proto existují i travní směsi, které snesou také velkou zátěž. Takové jsou třeba směsi se zeolitem, který na sebe umí navázat potřebné živiny a pak je postupně trávníku dodávat.

Budeme-li vysévat trávník na místě, kam celý den svítí slunce, zvolíme směs přímo určenou do sucha.

Založení nového trávníku

Před založením nového trávníku chemicky ošetříme vegetační vrstvu proti plevelům. Použijeme totální herbicidy, které zničí všechny nežádoucí zelené rostliny. V případě silného zaplevelení půdy postřik zopakujeme. Chemicky ošetříme i nově navezenou ornici. Aby herbicidy splnily svůj účel, aplikujeme postřik v době plného růstu plevelů.

Půda by měla být 10-15 cm vysoká s pH v rozmezí hodnot 5,5 až 6,5. Před výsevem trávníku plochu nejdříve vyrovnáme do požadovaného profilu, pak zryjeme nebo zkypříme půdní frézou. Cílem těchto úprav je půdu rozdrobit a dosáhnout jemné struktury bez jakékoli nerovnosti. Při těchto úpravách vylepšíme vlastnosti jílovité půdy přidáním písku, nebo naopak do písčité půdy přidáme kvalitní zeminu či rašelinu.

Při úpravě půdy odstraníme z plochy kameny, kusy dřeva a kořeny plevelů či stromů. Tak vyloučíme případné poškození sekačky nebo vertikutátoru, ale také vytvoříme optimální podmínky pro růst trávníku.

Jestliže to čas dovolí, necháme půdu několik týdnů odpočinout, aby si tzv. sedla. Tento proces urychlíme prolitím půdy větším množstvím vody nebo uválcováním. Jeden až dva dny před výsevem trávníku půdu lehce uhrabeme, případně dorovnáme propadlá místa.

Setí a aplikace hnojiva

Vhodné období pro výsev trávníku je od konce března do května a na podzim v září a říjnu při teplotě půdy nad 8 °C. Použijeme-li kvalitní směsi s hodnotnými trávníkovými odrůdami, vzejde hustý a zátěže schopný trávník, v opačném případě očekávaného efektu nedocílíme.

Před výsevem trávníku použijeme startovací dlouhodobě působící hnojivo. Tím dojde k podpoře počátečního růstu nových rostlinek a k rychlejšímu vývoji trávníku. Tak se může celý proces urychlit a nový trávník pak lze dříve zatěžovat.

Rozhodující bude závlaha

Po prvním provlhčení půdy (deštěm či umělou zálivkou) je třeba nově založenou trávníkovou plochu po dobu 2 až 3 týdnů udržet trvale vlhkou. Nesmí dojít k vysušení plochy, aby klíčky nezaschly a nedošlo k jejich trvalému poškození, což by mělo vliv i na hustotu trávníku.

Při slunečném a teplém počasí plochu několikrát denně zaléváme v intervalu 10-15 minut. Vzejde-li trávník v době sucha, potřebuje 1 až 2x týdně důkladnou závlahu (10 až 15 l/m2). Nejlépe ráno nebo večer při nižších teplotách, kdy nedochází k většímu odpařování vody.

Trávníku škodí nejen období sucha, ale i mnoho vody! Následkem je nedostatek přísunu kyslíku ke kořenovému systému. Pokud jsou v tomto období vysoké vnější teploty, hrozí tzv. uvaření trávníku (to znamená, že veškerá výměna kyslíku v kořenovém systému zkolabuje).

Trávník po zimě
Sníh rozházíme po celé ploše zahrady, čímž zabráníme vzniku plísní.
Odstraníme mechy a popadané listí z rozmrzlé půdy.
Menší holé plochy pohnojíme vhodným trávníkovým hnojivem.
Velké prázdné plochy posejeme vhodnou trávníkovou směsí.

Trávník pravidelně hnojíme

První hnojení startovacím hnojivem zajišťuje mladým travním rostlinkám dostatečnou výživu po dobu prvních čtyř týdnů. Pak dodáme dlouhodobě působící trávníková hnojiva, která mu dodají barvu a zvýší hustotu a schopnost zátěže.

Optimální plán hnojení pro zahradní trávníky se skládá z minimálně tří dávek dlouhodobě působících hnojiv během jednoho vegetačního období, tj. od března do konce října.

Poslední hnojení se zvýšeným obsahem draslíku pro podporu dobrého přezimovaní aplikujeme na podzim. Vysoký obsah draslíku ochrání trávník před nepříznivými podmínkami během zimy, na jaře zase dodá ploše sytě zelenou barvu a pomáhá rychlejšímu „nastartování“ trávníku na začátku vegetace.